Politik

Ledighed februar 2019

- Lavere ledighed blandt akademikere i forhold til forrige år - Flere dimittender og alligevel lavere ledighed

Lavere ledighed blandt akademikere i forhold til forrige år

Bruttoledighedsprocenten var 5,0 pct. i februar måned, hvilket er 0,2 procentpoint lavere end samme måned sidste år. Til gengæld er ledigheden for februar måned højere end for de tre foregående måneder. Således er ledigheden steget med 463 fuldtidspersoner svarende til en stigning på 0,1 procentpoint i forhold til januar måned.

Flere dimittender og alligevel lavere ledighed

Bruttoledighedsprocenten for dimittender var 30,4 pct. i februar 2019, hvilket er et fald på 1,3 procentpoint sammenlig-net med samme måned sidste år.

Ser vi isoleret på ledighedsprocenten for dimittenderne fra sommermånederne i 2018, har de i februar måned den lave-ste ledighedsprocent målt i 7 år med 24,6 pct. bruttoledige. Flere af sommerdimittenderne har dermed fundet beskæfti-gelse hurtigere end tilfældet var for 2012-2017 årgangene. Det sker på trods af, at antallet af sommerdimittender i 2018 er højere, og flere fortsat er medlemmer i februar 2019.

[X]