Politik

Ledighed februar 2016

Nyt mål for dimittendledigheden

15 pct. af dimittenderne fra februar sidste år var ledige et år senere

Vi har hidtil brugt et andet mål for dimittendledigheden, antal ledige nyuddannede i procent af nyuddannede akademikere med op til 1 års kandidatalder som mål for dimittendledigheden.

Dette tal er i offentligheden mange gange blevet forvekslet med, hvor stor en procentdel af dimittenderne, som er ledige et år efter dimission. Vi tager derfor konsekvensen og vil fremover bringe dette tal som mål for dimittendledigheden. Det vil dog fortsat være muligt at finde tallene for ledige efter kandidatalder i oversigten.

15 pct. af dimittenderne fra februar sidste år var ledige et år senere

I februar måned 2015 dimitterede 813 akademikere fra de videregående uddannelser. I februar 2016 var der 122 svarende til 15 pct. , som endnu ikke var kommet i beskæftigelse.

I ovenstående figur er det muligt måned for måned at følge dimittendledigheden et år efter dimission.

Akademikerledigheden steg fra januar til februar

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere steg med 372 fra januar til februar og er nu på 12.231 svarende til en ledighedsprocent på 4,2.

Sammenlignet med februar måned i 2015 er ledigheden steget med 460 svarende til en stigning på 3,9 pct. i løbet af det seneste år.

Den sæsonkorrigerede ledighed for nyuddannede akademikere med under 1 års kandidatalder er steget med 121 i februar sammenlignet med januar og er nu på 29,3 pct.

Den sæsonkorrigerede ledighed for nyuddannede akademikere med 1 - 2 års kandidatalder er faldet med 4 i februar sammenlignet med januar og er nu på 12,4 pct.

589 akademikere har mistet dagpengeretten i 2016

I løbet af de to første måneder af 2016 har 589 mistet dagpengeretten. Heraf er 79 dimittender

[X]