Politik

Ledighed februar 2015

Akademikerledigheden steg marginalt fra januar til februar

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere steg med 47 fra januar til februar og er nu på 11.768 svarende til en ledighedsprocent på 4,2.

 

Sammenlignet med februar måned i 2014 er ledigheden steget med 211 svarende til en stigning på 1,8 pct. i løbet af det seneste år.

 

Stigning i dimittendledighed for februar måned

Den sæsonkorrigerede dimittendledighed (ledighed for nyuddannede akademikere med op til 1 års kandidatalder) er steget med 19 fra januar til februar. Sammenlignet med februar 2014 er ledigheden for denne gruppe steget med 208 svarende til en stigning på 5,6 pct. i løbet af det seneste år.

 

Ledighedsprocenten for dimittender er i februar på 27,9 pct.. Dimittendledigheden er højest hos magistrene med 31,9 pct. mens dimittendledigheden blandt Djøf’ere og ingeniører er på hhv. 27,5 pct. og 27,4 pct. i februar måned

 

602 akademikere har mistet dagpengeretten i 2015

I løbet af februar måned 2015 har 269 akademikere mistet dagpengeretten. Heraf var 66 dimittender.
I hele 2013 og 2014 var der i alt 7.297 akademikere, som mistede dagpengeretten.

 

[X]