Politik

Ledighed december 2018

- Databrud pga. dagpengereformen juli 2017 - Faldende ledighedsgrader - Fremdriftsreformen

Databrud pga. dagpengereformen juli 2017
Da dagpengereglerne blev ændret i sommeren 2017, udfordrede det a-kasserne i forhold til leveringerne af data til Akademikernes ledighedsstatistik. Det gjorde umiddelbart, at udgivelsesrytmen for statistikken blev brudt. Dertil kommer, at systemerne er blevet tilpasset og justeret. Derfor tages der et forbehold for, at det skifte, som ses i ledighedsgraderne mellem juni 2017 og juli 2017, delvist kan afspejle ændringer i grunddatastrukturer og udtrækningsmetoder, og dermed ikke fuldt ud kan tilskrives den faktiske beskæftigelsesmæssige og ledighedsmæssige situation. Derimod beskriver statistikken på konsistent vis perioden fra juli 2017 og frem.

Faldende ledighedsgrader
Ledigheden blandt akademikere er faldet 0,3 procentpoint sammenlignet med december måned sidste år. Ledighedsgraden er forskellig for forskellige grupper. Blandt de erfarne akademikere, dem som har været på arbejdsmarkedet i mere end 2 år, er ledigheden 2,7 pct. Deres ledighedsandel er uændret set i forhold til samme periode forrige år. Gruppen udgør 88 pct. af medlemmerne af de akademiske a-kasser. Dem som har været på arbejdsmarkedet i kortere tid end 2 år, har en højere ledighed. Ledigheden er dog, set i forhold til samme periode forrige år, faldet med ca. 1,5 procentpoint. Gruppen udgør de resterende 12 pct. af medlemmerne i de akademiske a-kasser.

Fremdriftsreformen
Ledighedsgraden for dimittenderne er de seneste år steget markant mere i juli måned end tidligere. Det må især tilskrives fremdriftsreformen. Dertil kommer, at flere af dimittenderne nu har sikret sig at være berettiget til dagpenge umiddelbart efter dimissionen.

 

[X]