Politik

Ledighed december 2016

Akademikerledigheden faldt lidt i december

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere er i december måned på 14.340. I forhold til november måned er der tale om et fald på 4 . Sammenlignet med december måned 2015 er der tale om en stigning i ledigheden på 2.103.

I samme periode er antallet af akademikere i arbejdsstyrken vokset med 12.675. Det vil sige, at der nu er 10.600 flere akademikere i beskæftigelse end for et år siden svarende til en stigning i beskæftigelsen på 3,7 pct. i løbet af det seneste år.

 

Stor stigning i antal sommerdimittender og deres beskæftigelse

Antallet af ledige sommerdimittender i december i år er steget med 1.100 i forhold til sommerdimittenderne fra årgang 2015 i december i fjor, hvilket skyldes, at antallet af sommerdimittender i 2016 er steget med 3.600 i forhold til årgang 2015. Det betyder, at der er 2.500 flere sommerdimittender, som er i beskæftigelse i december i år sammenlignet med årgang 2015 i december sidste år.

Sommerdimittendernes afgang fra ledighed til beskæftigelse fra oktober til december er noget større for årgang 2016 end de foregående årgange, idet antallet af ledige sommerdimittender for denne årgang er blevet reduceret med 799 fra oktober til december, mens de tilsvarende tal for årgang 2014 og 2015 var hhv. 628 og 543. – Jf. figur 8.1

 

19 pct. af dimittenderne fra december sidste år var ledige et år senere

I december måned 2015 dimitterede 839 akademikere fra de videregående uddannelser. I december 2016 var der 159 svarende til 19 pct., som endnu ikke var kommet i beskæftigelse.

[X]