Politik

Ledighed december 2014

Stærk stigende dimittendledighed i december

Den sæsonkorrigerede dimittendledighed(ledighed for nyuddannede akademikere med op til 1 års kandidatalder) er steget med 189 fra november til december.
Sammenlignet med december 2013 er ledigheden for denne gruppe steget med 477 svarende til en stigning på 12,3 pct. i løbet af det seneste år.


Ledighedsprocenten for dimittender er i december på 29,6 pct.
Dimittendledigheden er højest hos magistrene med 33,1 pct. mens dimittendledigheden blandt Djøf’ere og ingeniører er på hhv. 30,4 pct. og 26,8 pct. i november måned.


Akademikerledigheden steg generelt i 2014
Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for alle akademikere steg med 579 fra november til december og er nu
på 12.258 svarende til en ledighedsprocent på 4,4.


Sammenlignet med december måned i 2013 er ledigheden steget med 658 svarende til en stigning på 5,7 pct. i løbet af det seneste år.


3.270 akademikere har mistet dagpengeretten i 2014
I løbet af 2014 har 3.270 akademikere mistet dagpengeretten. Heraf var 565 dimittender.
I hele 2013 var der 4.027 akademikere, som mistede dagpengeretten.

[X]