Politik

Ledighed august 2014

Akademikerledigheden faldt i august – Fortsat høj dimittendledighed

 

 

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere faldt med 249 fra juli til august og er nu på 11.691 svarende til en ledighedsprocent på 4,2.

Sammenlignet med august måned i 2013 er ledigheden faldet med 276.

 

Dimittendledigheden er primært koncentreret om de store byer 

Mens ledigheden falder for de øvrige akademikergrupper og nu er på 2,3 pct. for disse grupper under et(alle akademikere bortset fra de nyuddannede) er ledigheden forsat høj for dimittender.

For nyuddannede akademikere med op til 1 års kandidatalder er ledighedsprocenten i august på 28,3 pct.

Dimittendledigheden er primært koncentreret om de store byer. Mere end 2/3 af de ledige dimittender bor i de fire største kommuner i landet (København, Aarhus, Aalborg og Odense).

Alene i Københavns Kommune bor der 36,6 pct. af alle ledige dimittender.

Den relative største dimittendledighed findes dog i Aalborg kommune, hvor ledighedsprocenten for dimittender i august måned nåede op på 50,3 pct.

 

2.197 akademikere har mistet dagpengeretten i 2014

I løbet af de første 8 måneder af 2014 har 2.197 akademikere mistet dagpengeretten.

Heraf var 353 dimittender.

I hele 2013 var der 4.027 akademikere, som mistede dagpengeretten.

[X]