Politik

Ledighed april 2019

- Fortsat faldende ledighed blandt akademikere. - Forskellen i ledighedsprocenten kønnene i mellem formindskes på trods af, at kvinder udgør en stadig større del blandt medlemmerne i de akademiske a-kasser.

Fortsat faldende ledighed blandt akademikere

Bruttoledighedsprocenten i fuldtidspersoner var 4,4 pct. i april måned, hvilket er 0,3 procentpoint lavere end samme måned sidste år. Sammenlignet med marts måned er bruttoledigheden faldet med 0,4 procentpoint.

 

Forskellen i ledighedsprocenten kønnene i mellem formindskes på trods af, at kvinder udgør en stadig stør-re del blandt medlemmerne i de akademiske a-kasser

I juli 2017 var 6,2 pct. af de kvindelige akademikere ledige mens 4,8 pct. af de mandlige akademikere var ledige. Frem mod april 2019 er ledighedsgraderne faldet til 5,0 pct. og 3,9 pct. for hhv. kvinder og mænd. Således er forskellen i ledighedsprocenten imellem kønnene faldet fra 1,4 procentpoint til 1,1 hvorved kvinderne altså har oplevet et større fald i ledigheden end mændene i perioden. Dette er på trods af, at forskellen i antallet af forsikrede kvinder og mænd er steget fra 3.060 flere kvinder end mænd i juli 2017 til 5.721 flere kvinder end mænd i april 2019.

 

[X]