Politik

Ledighed april 2015

Akademikerledigheden steg fra marts til april

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere steg med 304 fra marts til april og er nu på 11.638 svarende til en ledighedsprocent på 4,2.

Sammenlignet med april måned i 2014 er ledigheden steget med 281 svarende til en stigning på 2,5 pct. i løbet af det seneste år.

 

Dimittendledigheden steg også – og er fortsat høj

 

Den sæsonkorrigerede dimittendledighed(ledighed for nyuddannede akademikere med op til 1 års kandidatalder) er steget med 94 fra marts til april.

Sammenlignet med april 2014 er ledigheden for den samlede dimittendgruppe steget med 349 svarende til en stigning på 9,7 pct. i løbet af det seneste år.

Ledighedsprocenten for dimittender er i april 2015 på 27,3 pct.

Dimittendledigheden er højest hos magistrene med 32,4 pct. mens dimittendledigheden blandt Djøf’ere og ingeniører er på hhv. 26,3 pct. og 26,5 pct. i april måned.

 

1.095 akademikere har mistet dagpengeretten i 2015

 

I løbet af de første 4 måneder af 2015 har 1.095 akademikere mistet dagpengeretten. Heraf var 229 dimittender.

I hele 2013 og 2014 var der i alt 7.297 akademikere, som mistede dagpengeretten.

[X]