Politik

Akademikernes regionsstatistik

De regionsopdelte ledighedstal for akademikere opgøres hver måned og findes nedenfor.

Når du trykker på den pågældende kommune markerer du tabeller fra den pågældende kommunen samt de overordnede talbeller for hele regionen.

For at ovenstående virker, er det vigtigt, at excel er konfigureret til at operere med makroer.

[X]