Politik

Akademikernes høringssvar vedr. nye regler for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere

Akademikerne finder det generelt positivt, at personer, som modtager dagpenge, efterløn, fleksydelse eller ledighedsydelse mv., har mulighed for at yde en frivillig indsats uden, at der bliver foretaget fradrag i ydelsen. Det gælder dog kun så længe, den frivillige indsats ikke erstatter lønnet arbejdskraft, ikke udføres på det almindelige arbejdsmarked og ikke forlænger ledighedsperioden.

Læs mere i høringssvaret her

[X]