Politik

Akademikerne glæder sig over ny dagpengeaftale

Alt i alt en bedre finansieringsmodel end regeringens første udspil

Regeringen og Enhedslisten blev mandag enige om at spænde et forsørgelsesmæssigt sikkerhedsnet ud til de mange tusind personer, som enten har mistet dagpengeretten eller vil gøre det på grund af den hårde indfasning af
dagpengereformen.

Aftalen indeholder i hovedtræk:

  • en forlængelse af den særlige uddannelsesydelse, så personer, som opbruger retten til dagpenge eller den særlige uddannelsesordning i 2. halvår 2013, får ret til den særlige uddannelsesordning i op til 6 måneder
  • en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse pr. 1. januar 2014 på kontanthjælpsniveau,som ikke er afhængig af ægtefælleindkomst og familieformue. Den midlertidigearbejdsmarkedsydelse gives til personer, som har opbrugt dagpengerettenog/eller den særlige uddannelsesordning efter 1. januar 2014.

Med aftalen følger også en bedre integrering af uddannelseselementet med
virksomhedsrettet tilbud i den særlige uddannelsesordning. Nu kan ledige på
uddannelsesydelse komme i virksomhedspraktik og løntilskudsjob uden at skulle
have et halvt års karantæne. 

Ledige på den særlige arbejdsmarkedsydelse får også ret til at få tilbud om
virksomhedspraktik og løntilskud (både offentligt og privat), nyttejob og
jobrotation.

Akademikerne hæfter sig ved, at den endelige aftale er baseret på en bedre
finansieringsmodel end i regeringens oprindelige udspil. De nye tiltag skal
ikke - som først foreslået - betales gennem et højere kontingent for at være
med i en a-kasse men i stedet gennem et kludetæppe af forskellige besparelser.
Dette er fornuftigt, så der ikke slækkes på incitamentet til at være medlem af
en a-kasse.

Aftalen ændrer ikke på, at der stadig er behov for at få fundet en langsigtet løsning
for dagpengesystemet med bedre muligheder for genoptjening af dagpengeret etc.

Læs hele aftalen inkl. finansieringsdelen her:

http://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2013/05/tryghed-for-ledige-i-en-krisetid/~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2013/05/aftale%20om%20midlertidig%20arbejdsmarkedsydelse.pdf

 

 

[X]