Politik

Aflysning af trepartsforhandlingerne

Efter Dansk Metals overraskende udmelding om, at man ikke vil levere øget arbejdstid i form af hele dage som led i en trepartsaftale, har regeringen valgt at aflyse trepartsforhandlingerne.

Det var en forudsætning for deltagelse i trepartsforhandlingerne, at organi-sationerne accepterede et øget arbejdsudbud senest i 2020 svarende til 2 hele dage og 4 mia. kr.

AC's formand Erik Jylling udtaler:

"Det er med beklagelse, jeg konstaterer, at trepartsforhandlingerne aflyses nu, før de rigtigt er kommet i gang.

På baggrund af Dansk Metals og LO's udmelding har finansministeren og regeringen reelt ikke andet valg end at aflyse forhandlingerne. Det har jeg fuld forståelse for, og jeg finder det helt upassende, at der nu spilles Sorte-per om skylden for sammenbruddet.
 
Det er her i 25-året for Fælleserklæringen et nederlag for Den Danske For-handlingsmodel og udstiller, at fagbevægelsen ikke er i stand til at tage medansvar for løsninger til sikring af Velfærdssamfundet.
 
Det er jeg rigtig ærgerlig over. Regeringen med finansminister Bjarne Corydon i spidsen har i processen rakt hånden frem og efterladt et indtryk af også for sin part at ville levere elementerne til en ansvarlig og balanceret løsning, som alle kunne genfinde sig selv i.
 
Det bliver nødvendigt frem mod 2020 at øge arbejdsudbuddet for at sikre balancen i samfundet mellem dem, der er henholdsvis på og uden for ar-bejdsmarkedet. Det er konsekvensen af vores demografiske udvikling.
 
Vi vil nu fortsætte vores arbejde med at fremme gode løsninger vedr. di-mittendledighed, arbejdsmiljø, vækst, etc. via de traditionelle veje."


Yderligere oplysninger fås hos AC's formand Erik Jylling, tlf.nr. 5128 3945, mail ej@ac.dk.

[X]