Politik

ACtuelt: Vidnepilotordningen er sat på pause

Videnpilotordningen er sat på pause – men har Danmark råd til at bremse innovationslysten?

Allerede ved udgangen af 1. kvartal af 2011 er midlerne reserveret til videnpilotordningen under Videnskabsministeriet opbrugte for i år. Meldingen fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen er, at de små virksomheder pænt må vente med deres ambitioner om at prøve en akademiker af til 2012, hvor der igen vil være støttekroner.
 
AC's formand Erik Jylling har skrevet til videnskabsministeren og opfordret til, at der findes ekstra 2011-midler. Genopfyldes ordningen ikke nu, vil det lægge en dæmper på den spirende innovationslyst i de små virksomheder, dimittendledigheden vil stige, og regeringen vil miste synergimuligheder og momentum i deres egen akademikerkampagne (pt. målrettet Udkantsdanmark).
 
Læs brevet fra AC's formand her.
 
Nedenfor er også gengivet notits udsendt fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen tirsdag d. 29. marts 2001.
 
________________________________________________________
 
"Udsolgt: Videnpiloter
 
80 højtuddannede i små virksomheder skal skabe vækst
 
I løbet af første kvartal 2011 er det lykkedes 80 små danske virksomheder at få tilskud til ansættelse af en akademiker - en videnpilot. Det betyder, at de midler, der i 2011 var afsat til den populære ordning "Videnpiloter" nu er brugt.
 
Vi er glade for den store succes og ser frem til i det kommende år at kunne iagttage de positive effekter hos de mange virksomheder, der nu får gavn af en akademisk medarbejder. Antallet af henvendelser er i de seneste måneder steget med næsten 300 procent i forhold til antallet af henvendelser i en normal måned før finanskrisen.
 
Gennem ordningen kan virksomheder med under 100 ansatte få tilskud til at ansætte en højtuddannet medarbejder - en videnpilot, der skal gennemføre et konkret innovations- og udviklingsprojekt for virksomheden.
 
Vi opfordrer ordningens mange interessenter til at holde øje med udviklingen på www.videnpiloter.dk . Der forventes igen at være midler til videnpiloter i 2012."
 
 

 Dansk English Kontakt os Sitemap

 

[X]