Politik

ACtuelt: Væk med bøvlet

Beskæftigelsesministeren har den 12. januar 2011 offentliggjort 46 forslag til at fjerne bureaukratiet i beskæftigelsesindsatsen.

 

Beskæftigelsesministeren har den 12. januar 2011 offentliggjort 46 forslag til at fjerne bureaukratiet i beskæftigelsesindsatsen. Ifølge beskæftigelsesministeren skal de 46 initiativer medvirke til at ledige, virksomheder, selvstændige, kommuner og a-kasser kommer til at opleve mindre bureaukrati i beskæftigelsesindsatsen. Samtidig er det ministeriets forventning, at medarbejderne i kommunerne bliver aflastet for administrative opgaver svarende til 94 mio. kr., hvilket svarer til ca. 140 fuldtidsstillinger i kommunerne.
 
AC har sammen med LO og FTF tidligere fremsendt et katalog med 212 forslag til afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen.
 
En del af disse forslag er imødekommet med de 46 forslag fra ministeren, men der er stadigvæk et langt stykke vej, før vi har fået denne hovedrengøring af beskæftigelsesindsatsen, som ministeren ved gentagne lejligheder har bebudet.
 
For eksempel savner AC stadigvæk initiativer, som skal gøre op med de meget rigide regler i unge-indsatsen.
 
På den positive side kan fremhæves, at der er foreslået en mindre lempelse af adgangen til at komme i privat jobtræning, idet den hidtil ufravigelige 6-måneders-regel nu bliver afskaffet for ledige over 50 år, dvs. at ledige over 50 år har mulighed for at komme i privat jobtræning inden de har været ledige i 6 måneder.
 
Hele kataloget af nye initiativer kan ses på beskæftigelsesministeriets hjemmeside: www.bm.dk
 
[X]