Politik

ACtuelt: Regeringens tilbagetrækningsreform

Regeringens forslag til en hurtigere indfasning af velfærdsforliget og en gradvis afskaffelse af efterlønnen

Under mottoet: "Vi kan jo ikke låne os til velfærd", har regeringen i dag fremlagt forslag til en tilbagetrækningsreform. Reformen består af tre dele:
 
1.     Fremrykning af velfærdsaftalen, således at indfasningen af en lidt højere folkepensionsalder påbegyndes i 2019 i stedet for 2024.
 
2.     En gradvis afvikling og udskydelse af efterlønnen for alle, der er mellem 45 og 56 år, mens dem der er 57 år eller ældre ikke bliver berørt af ændringer i efterlønnen.
 
3.     Indførelse af en seniorførtidspension, der giver hurtigere og enklere adgang til fleksjob og førtidspension for dem, der har behov og er mindre end fem år fra folkepensionsalderen.
 
Det er positivt, at regeringen nu endelig tager fat i en af de ømme tæer i dansk økonomi og det danske velfærdssystem, udtaler AC's formand, Erik Jylling. Det er på tide at betragte tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet mere individuelt og reducere aldersdiskrimineringen. Det giver økonomisk råderum samtidig med at det bidrager til at forøge arbejdsstyrken og dermed grundlaget for finansiering af det fremtidige velfærdssystem.
 
Idéen om indførelsen af en seniorførtidspension for dem, som er tæt på folkepensionsalderen og ikke kan arbejde længere af helbredsmæssige grunde er god, og jeg håber, at intentionerne om en hurtigere og enklere adgang til førtidspension og fleksjob ikke drukner i det samme bureaukrati, som gælder for disse ordninger i dag.
 
Regeringens forslag kan ses på Statsministeriets hjemmeside www.stm.dk
 
[X]