Politik

ACtuelt: Regeringens og DF's spareplan

Regeringen og Dansk Folkeparti har lavet Aftale om genopretning af dansk økonomi

 

Regeringen og Dansk Folkeparti er med Aftale om genopretning af dansk økonomi blevet enige om at gennemføre en række tiltag, som samlet set styrker de offentlige finanser med 24 mia. kroner i 2011-2013. Hovedoverskrifterne er:
 
  • Den automatiske regulering af beløbsgrænser for skatter mv. suspenderes i 2011-2013 
  • Den aftalte forhøjelse af topskattegrænsen i 2011 udskydes i tre år til 2014
  • Dagpengeperioden halveres fra 4 til 2 år.
  • Der indføres et loft for fradrag for faglige kontingenter på 3.000 kr. årligt
 
Herudover er der en yderligere en række besparelser på dagpenge- og aktiveringsområdet, som især rammer dimittenderne:
 
  • Afskaffelse af dimittendernes mulighed for ferie på dagpenge
  • Stramning af kravet til nyberegning af dagpengesatsen fra 13 ugers arbejde til 52 ugers arbejde
 
Formand for AC, Erik Jylling, giver regeringens spareplan følgende ord med på vejen:
 
"Jeg hæfter mig særligt ved den unuancerede halvering af dagpengeperioden. Det er uacceptabelt at gennemføre en så ensidig arbejdsmarkedsreform uden grundig forudgående drøftelser, hvor man tager det brede perspektiv på arbejdsudbuddet. Man burde i stedet for eksempel have taget hårdere fat på efterlønsordningen som en del af løsningen. Jeg savner også, at man havde taget initiativer til at reducere ressourcespildet på al den meningsløs aktivering, som foregår i øjeblikket."
 
Erik Jylling kan kontaktes på tlf. 5128 3945 for en yderligere kommentar.
 
 
Aftaleteksten kan findes via følgende link:
http://www.fm.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/2010/05/~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2010/05/Aftale%20om%20genopretning%20af%20dansk%20oekonomi/Aftale_om_genopretning_af_dansk_oekonomi_250510.ashx
 
 
[X]