Politik

ACtuelt: Regeringens genopretningsplan

Regeringens genopretningsplan bryder med skattestoppet ved at fastfryse indtægtsgrænserne i skattesystemet.

Regeringens genopretningsplan bryder med skattestoppet ved at fastfryse indtægtsgrænserne i skattesystemet. Samtidig udskydes topskattelettelserne, og der indføres nulvækst i den offentlige sektor.
 
Planen skaffer ifølge regeringen 24 mia. kr. gennem forskellige typer besparelser og dæmpning af købekraften, som også vil dæmpe den økonomiske vækst med stigende ledighed som konsekvens.
 
Samtidig introducerer regeringen en række udfordringer, som den vil komme med udspil på senere på året:
  • Vækstudfordringen i Danmark
  • Styrket produktivitet - øget innovation i virksomhederne, større vækst i SMV'erne og øget offentlig privat samarbejde
  • Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked
  • Tidligere færdiggørelse af uddannelser - SU-reform
  • Overenskomstforhandlinger på det offentlige område i 2011 - øget arbejdstid og fleksibel arbejdstilrettelæggelse
 
AC's formand, Erik Jylling, har fuld forståelse for, at regeringen tager den aktuelle økonomiske situation alvorligt, og AC deltager gerne i drøftelserne af Danmarks udfordringer og vil også komme med forslag til løsninger.
 
Han undrer sig dog over, at regeringen ikke inddrager et tema som senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet som et bidrag til at løse den aktuelle finansieringsklemme, samtidig med at det bidrager til at løse en af de største udfordringer på sigt, nemlig sikring af tilstedeværelsen af en tilstrækkelig stor arbejdsstyrke, som kan medvirke til at opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund.
 
Regeringens genopretningspakke kan ses på www.stm.dk
 
[X]