Politik

ACtuelt: "En fair løsning"

Bredt økonomisk udspil fra S-SF inspirerer til nødvendig debat

Socialdemokraterne og SF lægger med deres nye fælles økonomiske plan "Fair Løsning - sammen ud af krisen" op til, at byrden for at bringe dansk økonomi ud af krisen skal fordeles på alle samfundsgrupper - og der lægges op til dialog med både lønmodtagerne og erhvervslivet om den mere konkrete udmøntning af planens forskellige forslag. Ifølge de to partier skal planen gøre det muligt både at lukke hullet i samfundsøkonomien, skabe ny vækst og værne om velfærden.
 
Frem for besparelser på den offentlige service skal der ske fremrykning af offentlige investeringer på i alt 15 mia. kr. i 2011 og 2012. Partierne foreslår, at vi skal yde en ekstra indsats og arbejde mere, bl.a. skal lønmodtagerne arbejde 1 time mere om ugen, de studerende skal ½ år hurtigere igennem uddannelserne og produktivitet i den offentlige sektor skal øges. Endelig skal bankerne og de multinationale selskaber betale mere i skat - og de ældre skal som følge af den allerede gennemførte justering af velfærdsforliget blive længere på arbejdsmarkedet.
 
AC finder det positivt, at udspillet har et bred vifte af forslag og ved at medtænke bidrag fra alle samfundsgrupper giver det god inspiration til den nødvendige debat om økonomisk genopretning. Men samtidig er initiativerne så tilpas ukonkrete, at den samlede økonomiske effekt af planen ikke umiddelbart kan vurderes.
 
"S og SF har leveret et bredt udspil med mange inspirerende elementer, men samtidig er det meget ukonkret, og det gør det svært at bedømme de reelle økonomiske virkninger. Planen står og falder med, om det lykkes at indgå trepartsaftaler med arbejdsmarkedets parter om et fælles mål om forøgelse af arbejdstiden, og samtidig mangler der initiativer som sigter på at udskyde tilbagetrækningsalderen", udtaler AC's formand Erik Jylling.
 
Et af kernepunkterne i den økonomiske plan er, at der skal indgås en "trepartsaftale om langsigtet økonomisk holdbarhed", som skal sikre, at der også på længere sigt er tilstrækkelig med arbejdskraft til at holde gang i væksten. De to partiers mål er en trepartsaftale med de overenskomstbærende organisationer - en aftale, der så kan danne grundlag for reformer på arbejdsmarkedet, herunder en forøgelse af den gennemsnitlige arbejdstid.
 
"I AC har vi selvfølgelig bemærket, at der før offentliggørelsen af udspillet har været en dialog med LO og FTF om denne del af planen. At der ikke har været en tilsvarende dialog med AC, vælger vi at se som udtryk for, at de to partier erkender, at akademikerne i forvejen er en gruppe, der leverer mange arbejdstimer, og som derfor ikke er den primære målgruppe for forslaget. Under alle omstændigheder er arbejdstiden et overenskomstanliggende, men jeg vil selvfølgelig til enhver tid tage positivt imod en invitation til trepartsforhandlinger med en siddende regering" siger Erik Jylling som kommentar til forslaget om en trepartsaftale om bl.a. arbejdstiden.
 
Jobskabelseselementet i udspillet bygger på en fremrykning af offentlige investeringer på 5 mia. kr. i 2010 og 10 mia. kr. i 2011 først og fremmest for at få en direkte og umiddelbar virkning på beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren og for at undgå øget langtidsledighed. Med den nuværende forsigtige bedring i økonomien er der al mulig grund til at bidrage til, at luften ikke slås ud af økonomien igen, men der er under alle omstændigheder tale om kortsigtede tiltag, der må følges op af mere langsigtede investeringer i vækstvirksomhederne og vidensektorerne.
 
I den erhvervspolitiske del af udspillet lægger partierne kun op til øgede skattebidrag fra landbruget, den finansielle sektor og de multinationale firmaer. Derudover foreslås det helt i tråd med AC's politik på området, at finansieringen af nye erhvervspolitiske initiativer, der kan øge væksten, findes ved at beskære "unødvendige og forældede former for erhvervsstøtte". Kun hvis det ikke kan lade sig gøre, vil de to partier hæve selskabsskattesatsen generelt. 
 
I uddannelsesdelen finder AC det stærkt overraskende og kritisabelt, at S og SF med forslag om brugerbetaling på kandidatuddannelserne gør op med gratisprincippet for uddannelse. AC's bemærkninger til forslaget om en såkaldt "kandidatpant" findes i et særskilt ACtuelt.
 
Vedhæftet findes desuden udspillet fra Socialdemokraterne og SF: "En fair løsning - sammen ud af krisen" - samt handouts herom.
 
For yderligere kommentarer kontakt venligst:
 
[X]