Politik

AC: Skuffende og utilstrækkelig ungepakke

Regeringen har i dag offentliggjort deres bud på en ungepakke, der skal bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden.

For akademikernes vedkommende indeholder pakken to tiltag: De tidligere annoncerede ekstra midler til videnpilotordningen samt en indlemmelse af akademikere i jobrotationsprojekter.

"Regeringens ungepakke er desværre for uambitiøs. Vi har rekordhøj og fortsat stigende dimittendledighed. I forhold til det foreslår regeringen 110 ekstra videnpiloter i 2013 samt muligheden for en række jobrotationsprojekter, der ikke er velegnet for akademikerarbejdsmarkedet. Vi har behov for at komme op på en større klinge i forhold til problemernes omfang" udtaler Erik Jylling, formand for AC.

AC har følgende forbedringsforslag til ungepakken: Der er brug for at få videnpilotordningen op i langt større skala samtidig med, at Akademikerkampagnen styrkes med et fast korps af konsulenter, som kan lave håndholdte match med virksomhederne.

Den offentlige sektor bør gå forrest og bruge 2013 til et ekstraordinært uddannelsesår, hvor der skabes et stort antal vikariater til vores ledige dimittender, mens de erfarne efteruddanner sig. Endelig bør puljen til erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere fra den forrige ungepakke videreføres i 2013 med tilstrækkelig midler.

Regeringens nye ungepakke kan læses via følgende link:
http://bm.dk/~/media/BEM/Files/Dokumenter/Pressemeddelelser/2012/ungeudspil_august_2012%20pdf.ashx

Yderligere oplysninger og kommentarer fås hos:
Formand Erik Jylling, tlf. 5128 3945, ej@ac.dk
Afdelingschef Niels Lykke Jensen, tlf. 2249 5859, nl@ac.dk

[X]