Politik

AC foreslår her-og-nu redningsplan til ledige, der mister deres dagpenge

Regeringen har fredag d. 17. august 2012 afholdt den første drøftelse med arbejdsmarkedets parter m.fl.

Med til mødet bragte AC's formand Erik Jylling en ny pakke med forslag til en redningsplan målrettet de ledige dagpengemodtagere, der snart kommer i klemme.

AC's forslag til elementer i en redningsplan

• Lempelse af genoptjeningskravet
• 2013 udråbes til efteruddannelsesår - der etableres det største orlovs-/jobrotationsprojekt nogensinde
• Omskolings- og løntilskudsforløb skal tælle som 'død periode' i dagpengesystemet
• Ekstra midler til håndholdt matchning af langtidsledige og virksomhederne i Akademikerkampagnen
• Stor udrulning af korte kurser i forretningsforståelse til ledige akademikere, der skal i SMV'er
• Langt flere midler til videnpilotordningen

"Vi lægger vægt på, at der bliver iværksat en effektfuld pakke af initiativer, som skal virke nu-og-her. Men samtidig er det vigtigt for os, at den her pakke indgår som en del af fundamentet til en langt mere ambitiøs arbejdsmarkedspolitik. Ellers vil vi om kort tid blot stå i samme situation igen, hvor en ny stor gruppe ledige er på vej ud af dagpengesystemet" forklarer Erik Jylling, formand for AC.

På akademikerområdet står over 3000 ledige med overhængende risiko for at falde ud af dagpengesystemet til nytår, heraf ca. 800 dimittender, som aldrig har fået en chance for at prøve dem selv af på arbejdsmarkedet.

I AC's videre arbejde vil vi være åben for flere gode forslag, som kan supplere en samlet indsatspakke.

Yderligere oplysninger og kommentarer fås hos:
Formand Erik Jylling, tlf. 5128 3945, ej@ac.dk
Afdelingschef Niels Lykke Jensen, tlf. 2249 5859, nl@ac.dk
Chefkonsulent Rasmus Conradsen, tlf. 2249 5867 rc@ac.dk

AC's forslagskatalog til redningsplanen

[X]