Politik

Stigningen i antallet af angsttilfælde skal bekæmpes

Ugebrevet A4 bringer her til morgen nyheden om, hvordan det voksende antal forandringer i samfundet og et manglende fokus på forebyggelse har resulteret i, at flere og flere danskere må sendes på førtidspension på grund af angst.

Af i alt 6.912 tilkendte førtidspensioner i 2015 var de 2.868 begrundet med psykiske lidelser ifølge Ankestyrelsens opgørelse. Især angst ser ud til at invalidere stadig flere danskere. På tre år siden 2013 er antallet af nye tilkendelser af førtidspension på grund af angst vokset med 41 procent – fra 675 til 949.

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, ser med stor alvor på situationen og opfordrer til handling.

”Vi må få sat en stopper for, at så mange danskere invalideres af angst. Et vigtigt sted at sætte fokus er at sørge for, at arbejdspladserne ikke er med til at skubbe udviklingen i en negativ retning ved ikke at handle på dårlig trivsel og ringe psykisk arbejdsmiljø. Stress medfører risikoen for at udvikle angst. Hvis man i en længere periode har stresssymptomer på arbejdspladsen på grund af stigende belastninger, kan det slå over i angst”, siger Lars Qvistgaard.

417 mio. kr. til forebyggelse samler støv

”Hvis regeringen ønsker, at vi skal blive længere på arbejdsmarkedet, så må den også hjælpe til at gøre noget ved, at så mange invalideres af angst. Vi ved, at der lige nu står 417 mio. kr. i Beskæftigelsesministeriet øremærket til bedre arbejdsmiljø i en nu nedlagt fond. De penge skal ud og gøre gavn, og ikke stå fastfrosset på en konto”, siger Lars Qvistgaard.

Akademikernes arbejdsmiljøundersøgelse viser, at næsten 4 ud af 10 akademikere oplever, at stress ikke forebygges i tilstrækkelig grad på deres arbejdsplads. Samtidig fortæller 72 pct. af akademikerne, at de oplever, at deres arbejdsplads er præget af stress.

Virksomheder har brug for hjælp

Der findes ingen quick fixes, når det gælder stress. Men det er afgørende vigtigt, at arbejdspladserne bliver bedre til at prioritere forebyggelse af stress end i dag, hvor problemer med stress alt for ofte kun får fokus, når de allerede har resulteret i sygemeldinger.

”Mange virksomheder har brug for hjælp til at bekæmpe stressproblemer. For at undgå at flere kommer på offentlig forsørgelse grundet psykiske helbredsproblemer, skal virksomhederne blive bedre til at forebygge og håndtere stresstilfælde blandt de ansatte. Et første skridt er at afsætte midler til et treårigt forsøgsprojekt rettet mod at uddanne ledere i psykisk arbejdsmiljø. Målgruppen skal være den gruppe ledere i den offentlige og private sektor, der har udfordringer med at håndtere det psykiske arbejdsmiljø”, siger Lars Qvistgaard.

 

 

 

[X]