Politik

Søg støtte til udviklingsprojekter i Kompetencesekretariatet

Den 15. oktober 2013 er næste frist for at søge støtte til udviklingsprojekter for statens medarbejdere og arbejdspladser.

Ved OK13 besluttede CFU og Moderniseringsstyrelsen, at der fortsat skal ydes støtte til udviklingsprojekter på statens arbejdspladser. Støtten administreres gennem Kompetencesekretariatet, tidl. Statens Center for Kompetenceudvikling. Der kan søges støtte til:

Tværgående projekter, som medvirker til at udvikle eller omstille statens arbejdspladser, herunder kompetenceudvikling af medarbejdere, som omfatter flere personalegrupper. Indsatsområderne er: Omstilling, herunder understøttelse af arbejdet med større organisatoriske omstillingsprocesser og særlig støtte i tilfælde, hvor større omstillinger medfører overtallige medarbejdere og 
 Organisatorisk udvikling, herunder understøttelse af større projekter med fokus på den organisatoriske tilstand og udvikling.
 
Særlige gruppevise fokus- og indsatsområder
Der er også afsat midler til særlige gruppevise fokus- og indsatsområder, der omfatter medarbejdere på AC, OAO og SKAF-området. På AC-området kan der desuden i denne overenskomstperiode søges støtte til at ansætte en ledig akademiker i en introduktionsstilling.

Kriterier for at få støtte
For at Kompetenceudvalget vil tage stilling til en ansøgning om støtte, skal projektet være godkendt i samarbejdsudvalget eller af ledelsen og tillidsrepræsentanten for den berørte personalegruppe og projektet skal være strategisk vigtigt i forhold til arbejdspladsens mål og udfordringer. Desuden skal projektet medvirke til en ændring af praksis - også efter,  at projektet er afsluttet.

Rådgivning og ansøgning
Kontakt undertegnede eller Kompetencesekretariatet på tlf. 33 18 69 69, hvis I som tillidsrepræsentant eller leder gerne vil rådgives om en projektidé, et udviklingsbehov, hjælp til projektdesign, input til projektbeskrivelsen el.lign. Kontakt os så tidligt som muligt i processen. Det er med til at øge chancen for, at projektbeskrivelsen opfylder kriterierne.

Det er enkelt at søge: Det kræver kun, at I udfylder en ansøgningsskabelon med en projektbeskrivelse og et budget. Ansøgningsfristen er son sagt den 15. oktober 2013.  Den efterfølgende frist forventes at blive i midten af december 2013.

Cases til inspiration
Kunsten at undervise
- er et eksempel på et kompetenceudviklingsprojekt for en gruppe af akademikere.- her Det informationsvidenskabelige Akademi, IVA, Københavns Universitet. http://www.kompetenceudvikling.dk/content/case-kunsten-undervise-en-fælles-opgave
Miljøet bliver digitalt
- er et eksempel på et kompetenceudviklingsprojekt for en arbejdsplads - her Miljøministeriet, der er i gang med at uddanne alle ledere og medarbejdere til at blive bedre at løse opgaverne digitalt.
http://www.kompetenceudvikling.dk/content/miljøet-bliver-digitalt

Læs mere om indsatsområder og ansøgningsprocedure på Kompetencesekretariatets hjemmeside www.kompetenceudvikling.dk/okonomisk-stotte og få inspiration under CASES på http://www.kompetenceudvikling.dk/content/cases.

Yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Dorete Dandanell, Akademikerne/Kompetencesekretariatet, 40 72 59 68, dd@ac.dk

[X]