Politik

Nyt ekspertpanel skal kigge på psykisk arbejdsmiljø for videnmedarbejdere

Akademikerne har netop nedsat ”Ekspertpanel for Psykisk Arbejdsmiljø”, der skal se på, hvordan Danmark i fremtiden får bedre arbejdspladser. I spidsen for tiltaget står Eva Secher Mathiasen, formand for Psykologforeningen, der i den kommende tid skal arbejde på opgaven i samarbejde med forskere, professorer og andre førende eksperter på området.

Digitalisering, konstante forandringer på arbejdspladserne og forventninger om at skulle blive længere på arbejdsmarkedet i fremtiden vender op og ned på arbejdslivet for mange i disse år.

Det mærkes på det psykiske arbejdsmiljø hos de ansatte i både det offentlige og det private arbejdsmarked. Det gælder også for de stadig flere videnmedarbejdere i de danske virksomheder.

Akademikernes arbejdsmiljøundersøgelse viser, at næsten hver syvende akademiker (14 pct.) oplever et dårligt psykisk arbejdsmiljø på deres arbejdsplads. Næsten 10 pct. af alle akademikere er stressede i hverdagen, og samtidig peger de på arbejdet som grunden til deres stress.

Eva Secher Mathiasen mener, at det halter alvorligt med at få grebet udfordringerne med det psykiske arbejdsmiljø. Hun ser frem til at få sat gang i arbejdet på baggrund af den nyeste viden på området.

"Vi har i undersøgelser set, at mange mennesker på det danske arbejdsmarked ikke trives i deres arbejdsliv. Nu vil vi arbejde vidensbaseret med området ved at inddrage eksperter fra forskning og praksis. Vi ved alle sammen, at et godt psykisk arbejdsmiljø er til gavn for både ansatte, virksomhederne og samfundet. Derfor skal Ekspertpanelet bruges til at få fokus på løsninger på de mange udfordringer, vi ser foran os. Og så ønsker vi at samarbejde med resten af fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationer om en fælles strategi, fordi vi alle sammen er interesserede i og har gavn af, at medarbejderne har det godt", siger Eva Secher Mathiasen, formand for Psykologforeningen.

Der er masser at tage fat på. Ekspertpanelet skal bl.a. se på, hvad der kan gøres for, at videnmedarbejdere i fremtiden opnår et langt lavere stressniveau, hvordan vi forbedrer mulighederne for forebyggelse samt styrker ledernes evne til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø.

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, peger på, at vi har et fælles ansvar for at få skabt ordentlige vilkår på arbejdsmarkedet.

"Problemer med det psykiske arbejdsmiljø er ikke den enkeltes problem. Det er et problem for arbejdspladsen og samfundet. Alt for mange arbejdspladser forstår desværre ikke, hvad der skal til for at sikre og fastholde et arbejdsmiljø, der ikke slider på psyken. Det er ikke kun skidt for medarbejderne men også for virksomhederne, der går glip af innovation, produktivitet og kvaliteten", siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Medlemmer af Ekspertpanelet

Malene Friis Andersen - Cand.psych. aut., ph.d., Post.doc. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Hans Jørgen Limborg - Cand.Techn.Soc., Ph.d, Team Arbejdsliv.

Nanna Eller - Dr. Med.,Doktorgrad, Overlæge på Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispe- bjerg og Frederiksberg Hospital.

Martin Mølholm - Adjunkt, PhD i diskursarkæologi, Institut for Kommunikation & Psykologi, Aalborg Universitet.

Yun Katrine Ladegaard - Projektleder & Ph.d. stipendiat, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Rasmus Willig - Cand.Scient.Soc., Ph.d. lektor, Institut for Samfundsviden- skab og Erhvervsøkonomi, RUC.

Pernille Pedersen - Cand.scient.pol, ph.d., Post.doc. Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS.

Bo Netterstrøm - Dr. Med., seniorforsker, Medicinsk doktorgrad ved det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Nu officielt pensioneret men stadig aktiv inden for området.

Christian Gaden Jensen - Cand.psych., Ph.d., Post doc. I Sundhedspsykologi, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Liv Starheim - Cand.psych, organisationspsykolog med eget firma og ansættelse på Metropol.

Michael Pedersen - MA in Business Administration and Philosophy, Ph.d., Lektor på Institut for Politik, Filosofi og Ledelse, CBS.

Janne Gleerup – Adjunkt ph.d. Forsker i arbejdsmiljø på RUC.

Ole Busck – Lektor, Forsker i arbejdsmiljø på Aalborg Universitet.

Steen Hildebrandt - Cand. merc., Ph.D. og professor emeritus i organisations- og ledelsesteori på Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet og adjungeret professor på CBS og Aalborg Universitet.

Maja Haslebo – Cand.psych., Erhvervspsykolog og selvstændig konsulent.

[X]