Politik

Ny undersøgelse kortlægger akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Undersøgelsen er blevet til på baggrund af besvarelser fra 28.000 akademikere. Det er første gang, at det psykiske arbejdsmiljø bliver kortlagt for hele det akademiske arbejdsmarked.

Undersøgelsen er gennemført af Akademikerne i et samarbejde med medlemsorganisationerne: 

DM (Dansk Magisterforening), Foreningen af Speciallæger (FAS) og Yngre Læger (YL), Djøf, Arkitektforbundet, Forbundet Kommunikation og Sprog (KS), Pharmadanmark (PD), Dansk Psykolog Forening (DP), Gymnasieskolernes lærerforening (GL), Ingeniørforeningen (IDA), Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD), Foreningen af Skibsinspektører i Søfartsstyrelsen (SIF), Handelsskolernes Lærerforening, Adjunkt/lektorgruppen (HL), Dansk Mejeriingeniør Forening (DMIF), Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS), Dansk Kiropraktor Forening (DKF), De Offentlige Tandlæger (DOFT), Dansk Musikpædagogisk Forening (DMpF), Den danske Landinspektørforening (DdL), Den Danske Dyrlægeforening (DDD), Den danske Præsteforening (DdP), Foreningen af akademisk uddannede DJ-medlemmer (DJ i AC), Jordbrugsakademikerne (JA), Bibliotekarforbundet (BF), Forsvarsgruppen i AC (FAC), Tandlægeforeningen (TF).

Læs undersøgelsen

Mere information
Finn R. Larsen, formand, 2966 6977, frl@ac.dk
Jakob Brandt, vicedirektør, 2425 2727, jb@ac.dk

[X]