Politik

Ny politisk arbejdsmiljøaftale på vej - husk beskyttelsen af arbejdsmiljørepræsentanter!

Forhandlingerne omkring en ny politisk arbejdsmiljøaftale kører på sidste rille. Akademikernes formand Lars Qvistgaard peger på, at en særlig beskyttelse af alle arbejdsmiljørepræsentanter mod afskedigelse, bør være en del af aftalen. ”Ellers risikerer vi, at flere arbejdsmiljørepræsentanter trækker sig, og det bliver en udfordring at rekruttere nye til dette vigtige hverv”.

Desværre er der mange steder i dag, hvor arbejdsmiljørepræsentanter ikke har en særlig beskyttelse mod afskedigelse. Denne problemstilling findes på arbejdspladser i det private erhvervsliv, hvor der ikke er overenskomst, hverken på den konkrete arbejdsplads eller på virksomheder, der ligner. Denne situation er en konsekvens af, at en højesteretsdom i november 2017 slog fast, at en arbejdsmiljørepræsentant ikke er sikret særlig afskedsbeskyttelse, når der ikke er en sammenlignelig overenskomst.

”Arbejdsmiljørepræsentanterne er en af grundstenene i arbejdsmiljøarbejdet, og det faktum, at vi nu står med arbejdsmiljørepræsentanter uden en særlig beskyttelse mod afskedigelse, er helt forrykt”, siger Lars Qvistgaard, Formand for Akademikerne.

Vi skal ikke gamble med vores arbejdsmiljørepræsentanter

Akademikerne er bekymrede for, at den manglende beskyttelse vil forringe arbejdsmiljørepræsentanternes mulighed for at varetage hvervet som arbejdsmiljørepræsentant. For opgaven med at samarbejde med ledelsen om trivsel og godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen forudsætter, at arbejdsmiljørepræsentanter frit kan ytre sig over for ledelsen uden at frygte for konsekvenserne. Akademikerne frygter også, at den manglende beskyttelse fremover vil gøre det langt sværere at rekruttere nye arbejdsmiljørepræsentanter, fordi det vil afholde nogle fra at stille op som arbejdsmiljørepræsentanter.

”Hvis ønsket er at forberede arbejdsmiljøet i Danmark, kan vi ikke holde til, at der bliver gamblet på denne måde med et af vores stærkeste kort i arbejdsmiljøindsatsen, nemlig arbejdsmiljørepræsentanterne. Vi risikerer at gøre alvorlig og langvarig skade, som det bliver svært at rette op på”, siger Lars Qvistgaard

”Derfor bør sikring af en særlig beskyttelse for alle arbejdsmiljørepræsentanter indgå som en del af den nye politiske aftale”, siger han.

[X]