Politik

Kvalitetsreform og styrkelse af ledelsesområdet

Regeringen og arbejdsmarkedets parter aftalte i forbindelse med kvalitetsreformen at afsætte ca. 300 mio.kr. til efter- og videreuddannelse af ledere på forskellige niveauer for at ruste flere ledere til ledelsesopgaverne frem til 2011.
 
I forlængelse af trepartsforhandlingerne om en kvalitetsreform af den offentlige sektor er der indgået aftale om en række initiativer vedrørende ledelse, herunder:Udvikling af en fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse
 1. Udvikling af en fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse
 2. Ret til en diplomledelsesuddannelse for institutionsledere
 3. Dialogforum for offentlig ledelse
AC er repræsenteret i arbejdet med udvikling og udmøntning af de tre ledelsesinitiativer ved Pia Gjellerup, DJØF og Käthe Munk Ryom, AC.
 
Der er etableret og aftalt en arbejdsdeling på organisationssiden mellem FTF og AC, hvorefter AC er hovedrolleindehaver og -ansvarlig for udvikling af den fleksible masteruddannelse i offentlig ledelse, mens FTF er hovedansvarlig for udviklingen af en ny diplomledelsesuddannelse for institutionsledere. Det betyder, at FTF også deltager i drøftelser i arbejdet omkring den fleksible master i offentlig ledelse, mens AC også deltager i drøftelserne om udvikling af en ny lederuddannelse på diplomniveau.
 
Væksthus for ledelse i kommuner og regioner
AC deltager i Væksthus for ledelse. Væksthuset aktiviteter er delt op i tre netværk, der beskæftiger sig med ledere på tre forskellige niveauer:
 • Topledere - dvs. direktører og forvaltningschefer.
 • Mellemledere - dvs. fag- og stabschefer med ledere under sig.
 • Ledere - på institutions- eller afdelingsniveau.
AC er repræsenteret i netværket vedr. topledere.
Det er væksthusets formål at:
 • styrke lederne i kommuner og regioner
 • at hjælpe lederne med at blive bedre ledere
 • gå ind i projekter, der fremmer ny viden om ledelse
 • markedsføre god offentlig ledelse - også gerne overfor private ledere
 • dele og nyttiggøre viden om ledelse
Aktiviteterne i Væksthus for Ledelse involverer sine modtagere ved at lave konkrete forsøgs- og udviklingsprojekter med kommuner og regioner, der afprøver nye ledelses- og samarbejdsformer i praksis.
[X]