Politik

Godt udgangspunkt for arbejdsmiljøforbedringer

Regeringens ekspertudvalg i arbejdsmiljø har netop fremlagt deres anbefalinger. Akademikerne hæfter sig ved, at ekspertudvalget anbefaler lederuddannelser i psykisk arbejdsmiljø og en bekendtgørelse på psykisk arbejdsmiljø, hvilket er afgørende skridt i retning af ligestilling mellem det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø.

Væsentligt med opprioritering af det psykiske arbejdsmiljø

Det er glædeligt, at der er flere punkter i ekspertudvalgets anbefalinger, som har betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Akademikerne har længe kæmpet hårdt for at sætte det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen. ”Vi kan med anbefalingerne i dag se, at vi er nået dertil i Danmark, at området tages alvorligt. Det er vigtigt, og det er nødvendigt, for udfordringerne med det psykiske arbejdsmiljø er desværre kommet for at blive. Og et godt psykisk arbejdsmiljø er afgørende for vores sundhed men også vores sammenhængskraft og konkurrenceevne som samfund”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Lars Qvistgaard roser ekspertudvalgets anbefaling om en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø; ”Vi er nødt til at blive langt bedre til at forklare arbejdspladserne, hvad der er godt og skidt i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, og hvad de konkret skal gøre. Dette kan en bekendtgørelse på området være med til at bane vejen for”, siger han.


Ledelse er en central faktor

Ekspertudvalget anbefaler også en lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø, og nævner den lederuddannelse, som Akademikerne og de øvrige parter i CFU ved overenskomstforhandlingerne for den offentlige sektor tidligere i år fik forhandlet igennem i staten. ”Vi er helt enige i, at der skal investeres i lederuddannelse, og et lignende forløb skal ud på hele arbejdsmarkedet, siger Lars Qvistgaard. ”Men vi mener ikke, at vi skal læne os tilbage og vente på, hvad der kommer ud af lederuddannelsen i staten. Akademikerne mener, at der allerede nu bør afsættes 50. mio. kr. på finansloven til udvikling af lederuddannelser i psykisk arbejdsmiljø til hele arbejdsmarkedet”, siger han.  


Arbejdstilsynet skal styrkes

Ekspertudvalget foreslår desuden, at Arbejdstilsynets indsats skal målrettes, og at tilsynet skal tage nye værktøjer i brug for at hjælpe virksomhederne i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Akademikerne er enige i, at Arbejdstilsynets indsats skal styrkes i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, og Lars Qvistgaard peger på, at det kræver en oprustning af kompetencerne hos Arbejdstilsynet. ”Det kan ikke nytte noget, at der gang på gang skæres ned på midlerne til Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet skal sikres en fast bevilling, som er tilstrækkelig høj til, at tilsynet kan løfte den nye store opgave med det psykiske arbejdsmiljø”, siger han.


Akademikerne er klar til at trække i arbejdstøjet

Arbejdsmiljøforandringer kommer ikke ud af den blå luft, men med forslagene fra regeringens ekspertudvalg og Akademikernes eget ekspertpanel er der god mulighed for, at vi nu for alvor kan få skabt et nyt arbejdsmiljøsystem, som medfører en markant forbedring af arbejdsmiljøet, som kan mærkes på de enkelte arbejdspladser, siger Lars Qvistgaard. ”Og fra Akademikernes side er vi klar til at trække i arbejdstøjet og samarbejde med politikerne og de øvrige parter på arbejdsmarkedet herom” siger han. 


Link til Akademikernes arbejdsmiljøstrategi 2018-2021

Link til Forslagskatalog - Ekspertpanel i socialt og organisatorisk arbejdsmiljø

Link til Ekspertudvalgets anbefalinger

[X]