Politik

Ekspertpanel i socialt og organisatorisk arbejdsmiljø: Sådan forbedrer vi arbejdsmiljøet

Stadig flere problemer med stress og dårligt arbejdsmiljø hos akademiske medarbejdere fik i 2017 Akademikerne til at nedsætte et ekspertpanel i socialt og organisatorisk arbejdsmiljø. Ekspertpanelet fik til opgave at komme med deres bud på, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres på de danske arbejdspladser.

Stadig flere problemer med stress og dårligt arbejdsmiljø hos akademiske medarbejdere fik i 2017 Akademikerne til at nedsætte et ekspertpanel i socialt og organisatorisk arbejdsmiljø. Ekspertpanelet fik til opgave at komme med deres bud på, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres på de danske arbejdspladser.

”Vi har valgt at sætte en række af de førende forskere på området sammen for at blive klogere på, hvad der skal til, hvis vi skal lykkes med at forbedre det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser”, siger Lars Qvistgaard, Formand for Akademikerne.

Eksperterne har leveret en lang række forslag til, hvor der kan sættes ind, hvis arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser skal forbedres.

Lederne skal have de rette kompetencer

Et af de centrale elementer, som ekspertpanelet peger på, er, at lederne skal have de nødvendige kompetencer til at forebygge og håndtere stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø.

”Mange ledere føler ikke, at de har hverken tid eller evner til at løse stressproblematikkerne i dag. Det er på høje tid, at de får de nødvendige kompetencer samt adgang til professionel hjælp, når der er behov. Og så skal de have ordentlige organisatoriske rammer til opgaven, siger Yun Ladegaard, Cand.psych., ph.d. og medlem af Akademikernes ekspertpanel.

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, peger på, at Akademikerne har arbejdet målrettet for at bane vejen for en lederuddannelse i arbejdsmiljø. Dette lykkedes på statens område ved OK18, og Lars Qvistgaard roser de statslige arbejdsgivere for at være proaktive og turde gå ind på et område, hvor der tydeligvis er et stort behov for udvikling. Men tilføjer; ”Det er ikke tilstrækkeligt med en lederuddannelse i arbejdsmiljø på statens område. Hele arbejdsmarkedet skal dækkes, hvis vi for alvor skal have vendt den kedelige tendens med øget stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø”.

De overordnede rammer skal være på plads

Et stort bekymringspunkt hos eksperterne er, at et godt socialt og organisatorisk arbejdsmiljø vil være nærmest umuligt at opnå, hvis ikke de overordnede rammer og vilkår er på plads.

”Hvis ikke ledere og medarbejdere reelt har tid og mulighed for at udføre deres arbejdsopgaver på en ordentlig måde – så har det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø ringe kår. Bliver der ikke ændret på dette, kommer vi til at opleve, at langt flere end i dag ikke kan holde til arbejdslivet”, påpeger Martin Mølholm, adjunkt, phd. og medlem af ekspertpanelet.

Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykologforening og formand for Akademikernes Arbejdsmiljøekspertpanel er enig i dette, og tilføjer;

 ”Men det handler også om, at de store aktører på arbejdsmarkedet, som repræsenterer arbejdsgivere og arbejdstagere, tager sig mod til at samarbejde om fælles løsninger. For det er et fælles problem. Vi har jo i bund og grund meget stærke fælles interesser i, at det forandrer sig til det bedre. Netop derfor skal vi samarbejde mere om at løse det”, siger hun.


Alt for stort individuelt fokus

Et andet vigtigt råd fra eksperterne er, at vi skal væk fra det alt for store individuelle fokus, der er i dag, hvis vi skal bekæmpe dårligt arbejdsmiljø og stress. 

”Desværre er der alt for mange, som ser på stress som et individuelt problem knyttet til en konkret medarbejder. Selvfølgelig kan der være brug for, at den stressramte får kvalificeret behandling. Men hvis vi skal forebygge, at den næste medarbejder udvikler stress, må arbejdspladserne i langt højere grad lære af situationen og ændre arbejdsbetingelserne om nødvendigt”, siger Malene Friis Andersen, Ph.d. cand.psych.aut., og medlem af ekspertpanelet.

Ifølge Akademikernes arbejdsmiljøundersøgelse arbejder 52 pct. af alle akademikere på en arbejdsplads, hvor stress ses som den enkelte ansattes eget problem.

”Alt for ofte hører vi historier fra medlemmerne om, at når arbejdspladsens arbejdsmiljø skal forbedres, fokuseres der på individuelle problemer og løsninger. Denne tilgang til udfordringerne er fuldstændig forældet, og kan i værste fald ende op med at skade arbejdsmiljøet mere end at gøre gavn. Skal det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø styrkes, og skal arbejdspladsen høste de gevinster, som følger med ift. trivsel, innovation og produktivitet, skal ambitionerne være større end symptombehandling”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Ekspertpanelet påpeger, at indsatsen på arbejdspladserne bør have langt større fokus på forebyggelse, opsporing og tidlig håndtering og foreslår, at ledere og tillidsvalgte skal på fælles arbejdsmiljøkurser. Det kræver nye tiltag på arbejdspladserne, men også fra politisk hold. 

”Fra Akademikernes side ser vi frem til hvilke anbefalinger, der kommer fra Regeringens arbejdsmiljøekspertudvalg især hvilke forslag, der er til forbedringer af det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø”, siger han.

Læs alle anbefalingerne fra ”Akademikernes ekspertpanel i socialt og organisatorisk arbejdsmiljø”.

Akademikerne har ladet sig inspirere af ekspertpanelet i forbindelse med udarbejdelse af organisationens nye arbejdsmiljøstrategi. Find Akademikernes arbejdsmiljøstrategi 2018-2021 her.

 

Medlemmer af Ekspertpanelet

Malene Friis Andersen - Cand.psych. aut., Ph.d., Post.doc. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Hans Jørgen Limborg - Cand.Techn.Soc., Ph.d. Team Arbejdsliv.

Nanna Eller - Dr. Med.,Doktorgrad, Overlæge på Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Martin Mølholm - Adjunkt, Ph.d i diskursarkæologi, Institut for Kommunikation & Psykologi, Aalborg Universitet.

Yun Katrine Ladegaard - Ph.d., Cand.pPsych. Leder for Erhvervsrettede indsatser, Center For Psykisk Sundhedsfremme, Københavns Universitet

Rasmus Willig - Cand.Scient.Soc., Ph.d. lektor, Institut for Samfundsviden- skab og Erhvervsøkonomi, RUC.

Pernille Pedersen - Cand.scient.pol, Ph.d., Post.doc. Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS.

Bo Netterstrøm - Dr. Med., seniorforsker, Medicinsk doktorgrad ved det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Nu officielt pensioneret, men stadig aktiv inden for området.

Christian Gaden Jensen - Cand.psych., Ph.d., Post doc. I Sundhedspsykologi, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Liv Starheim - Cand.psych, organisationspsykolog med eget firma og ansættelse på Metropol.

Michael Pedersen - MA in Business Administration and Philosophy, Ph.d., Lektor på Institut for Politik, Filosofi og Ledelse, CBS.

Janne Gleerup – Lektor ph.d. Arbejdslivsforsker, RUC.

Ole Busck – Lektor, Arbejdsmiljøforsker, Aalborg Universitet.

Maja Haslebo – Cand.psych., Erhvervspsykolog og selvstændig konsulent.

Steen Hildebrandt - Cand.merc., Ph.d. og professor emeritus i organisations- og ledelsesteori på Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet og adjungeret professor på CBS og Aalborg Universitet.

[X]