Politik

Dårligt psykisk arbejdsmiljø koster 10 mia. kr.

Stress, mobning og en dårlig worklife balance er ikke kun hårdt og omkostningsfyldt for den medarbejder, der har et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Arbejdspladsen og samfundet som helhed lider også under det, da der er en direkte sammenhæng mellem det psykiske arbejdsmiljø og hvor produktive medarbejderne er.

Akademikerne har spurgt 28.000 medlemmer om deres psykiske arbejdsmiljø og produktivitet. Konklusionen er, at medarbejdere der har et rigtig godt psykisk arbejdsmiljø er op til 37 pct. mere produktive end medarbejdere, der har et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

”Hvis vi gennem en målrettet indsats sørger for, at alle akademikere fik et lidt bedre arbejdsmiljø end de har i dag, så vil det på samfundsplan betyde, at akademikerne som gruppe kunne levere en ekstra værdi svarende til 10 mia. kr. årligt.” påpeger Akademikernes formand Finn R. Larsen og fortsætter: ”Vores analyse understreger, at det psykiske arbejdsmiljø er noget arbejdsgiverne bliver nødt til at sætte meget mere fokus på. Hverken i det private eller i den offentlige sektor, har vi råd til at ignorere den kæmpestore gevinst, der ligger i, at sikre at medarbejderne har et godt psykisk arbejdsmiljø”.

Se beregning/model over værdien i mio. kr. ved at forbedre det psykiske arbejdsmiljø for alle akademiske medarbejdere

Undersøgelsen viser, at 14 pct. af akademikerne har et dårligt psykisk arbejdsmiljø, 48 pct. har et godt psykisk arbejdsmiljø, mens 38 pct. i nogen grad har et godt psykisk arbejdsmiljø.

”Den største gevinst opnås naturligvis ved at gøre noget for de medarbejdere der har et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Men vores undersøgelse viser, at der også er meget store gevinster ved at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejdere, der allerede har et godt arbejdsmiljø. Det vil jeg tro, er en øjenåbner for mange arbejdsgivere”, siger Finn R. Larsen.

De som har et dårligt psykisk arbejdsmiljø fremhæver 3 ting som de vigtigste for at få forbedret det psykiske arbejdsmiljø. 1) Bedre ledelse, 2) Prioritering af et godt psykisk arbejdsmiljø hos ledelsen og 3) Mere tid til kerneopgaven.

”Det fremstår tydeligt af undersøgelsen, at ledelsen er afgørende for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt, at sikre at vores ledere bliver klædt godt nok på til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø. Vi håber, at vi med denne undersøgelse er med til at skabe en debat på kommende ledelses- og direktionsmøder om, hvordan man i egen virksomhed arbejder med det psykiske arbejdsmiljø og hvilke skjulte omkostninger man måske har, fordi man ikke arbejder strategisk med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø fx ved at sikre, at alle virksomhedens ledere er klædt på og har ledelsesrum til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø”, siger Finn R. Larsen

Læs udsnit fra undersøgelsen her

 

[X]