Politik

Arbejdskampen handler nu om psykisk arbejdsmiljø

Kampen for bedre arbejdsvilkår mellem lønmodtagere og arbejdsgivere er nu rykket helt ind i dagligdagen på de danske arbejdspladser. Alt for mange lider under stress og dårligt arbejdsmiljø, fordi arbejdsgiverne ikke tager det alvorligt nok.

”Der er sket meget siden lønmodtagerne gik på gaderne 1. maj for at kæmpe for retten til en otte timers arbejdsdag. Nu trænger andre dagsordner sig på. Et ordentligt psykisk arbejdsmiljø er vigtigt for kvaliteten i medarbejdernes opgaveløsning, og for at arbejdspladserne får det bedste ud af deres medarbejdere”, siger Finn R. Larsen, formand for Akademikerne

Ny undersøgelse blandt 28.000 akademikere viser, at der er massive produktivitetsgevinster ved at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Hvis arbejdsgiverne prioriterer det psykiske arbejdsmiljø højere, kan de forbedre både kvalitet og bundlinje. Desværre viser undersøgelsen også, at kun hver fjerde akademiker oplever, at topledelsen prioriterer et godt psykisk arbejdsmiljø.

”Det er jo paradoksalt, at arbejdskampen har udviklet sig til, at fagbevægelsen skal komme med gode råd til, hvordan arbejdsgiverne kan opnå bedre resultater. Men i rigtig mange tilfælde har lønmodtagere og arbejdsgivere i dag ens interesser. Når det gælder at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø har arbejdsgiverne bare endnu ikke opdaget, hvor meget værdi de smider væk ved ikke at prioritere det”, siger Finn R. Larsen

Arbejdspladser plaget af stress, mobning og dårlig ledelse er ikke innovative og værdiskabende i nær samme grad som dem, hvor medarbejdere og ledere trives. Alene i produktivitetsforbedringer har Akademikerne beregnet, at arbejdsgiverne årligt kan skabe værdi for 10 mia. kr.

Som det fremgår af figuren, sidder arbejdsgiverne med nøglen til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Der er en meget klar sammenhæng mellem topledelsens fokus og prioritering af det psykiske arbejdsmiljø og den enkelte medarbejders trivsel og dermed også produktivitet.

Tabel over konsekvenser af øverste ledelses fokus på og prioritering af psykisk arbejdsmiljø

5 gode råd til at få et godt psykisk arbejdsmiljø

Akademikernes psykiske arbejdsmiljøundersøgelse bringer også ny viden frem om, hvor der konkret kan sættes ind for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne er helt centralt i dette arbejde. Ledelsen skal:

• rette fokus mod og prioritere et godt psykisk arbejdsmiljø

• sikre der på arbejdspladsen kan tales åbent om det psykiske arbejdsmiljø

• sikre at personaleledere får værktøjer til at takle det psykiske arbejdsmiljø

• begrænse hyppige forstyrrelser

• undgå at medarbejderne oplever for stort arbejdspres i længere perioder

Milliardgevinster i psykisk arbejdsmiljø

Der er et stort rum for forbedringer i det psykiske arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. En række øvrige hovedpointer fra undersøgelsen er:

• Et godt psykisk arbejdsmiljø medfører en højere faglig kvalitet i opgaveløsningen

• Et dårligt psykisk arbejdsmiljø øger risikoen for stress

• Hvis det psykiske arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser blev forbedret på alle arbejdspladser kan man hente 10 mia. kr. i øget produktivitet – alene på akademikernegruppen.

Læs hele undersøgelsen

Mere information
Jakob Brandt, vicedirektør, 2425 2727, jb@ac.dk

[X]