Politik

Akademikerne: Få nu fokus på det psykiske arbejdsmiljø

DEBAT: Stress og dårlig trivsel skal på den politiske dagsorden, skriver Akademikernes formand, Finn R. Larsen, der påpeger, at medarbejdernes trivsel i sidste ende også kommer produktiviteten til gode. Han præsenterer tre forslag til forbedringer. Debatindlægget er bragt i Altinget 16. juni 2015.

Danmark har brug for en god og effektiv offentlig sektor. Nu og i fremtiden. Det er et af de emner, som alle politikere, uanset partifarve, har fokus på i valgkampen.

En stærk offentlig sektor er nødvendig, hvis vi skal skabe rammerne for en konkurrencedygtig privat sektor i en stadig mere globaliseret verden.

Men hvordan det skal ske, er der ikke enighed om. Debatten drejer sig om, i hvilken grad der skal tilføres flere penge eller ikke. Og det er et yderst relevant spørgsmål.

Men det kan undre, at der ikke er mere fokus på den værdi, der ligger i at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø. Alle politikere uanset partifarve skal vide, at der er guld i godt arbejdsmiljø!

Arbejdsmiljøet halter  
Helt nye tal fra Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø viser, at akademikere er blandt de mest stressede jobgrupper i Danmark.

Det gælder blandt andet læger, psykologer og undervisere. Jobgrupper, der er af afgørende betydning for at få en solid og bæredygtig offentlig sektor i fremtiden.

Og stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø er ikke uden konsekvenser.

Akademikernes undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø blandt 28.000 akademikere viser en markant sammenhæng mellem stress, dårligt psykisk arbejdsmiljø og produktivitet samt kvalitet i ydelsen.

Ser man på de offentligt ansatte akademikere, er de ansatte, der i meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø 30,8 procent mere produktive end offentligt ansatte akademikere, der har et meget dårligt psykisk arbejdsmiljø.

I Akademikernes arbejdsmiljøundersøgelse fremgår det klart, at det især er på det offentlige område, at det psykiske arbejdsmiljø halter.

Over halvdelen af de offentligt ansatte akademikere svarer, at de kun i nogen, lav, meget lav grad eller slet ikke har et godt psykisk arbejdsmiljø. 

Strategi uden forbedringer  
I Akademikerne tager vi det psykiske arbejdsmiljø alvorligt.

Derfor har vi sammen med de øvrige lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer valgt at afsætte overenskomstmidler til projekter, der skal medvirke til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø i den offentlige sektor.

I vores medlemsorganisationer sørger vi for at hjælpe det stadig stigende antal medlemmer, der kontakter os, fordi de oplever problemer med dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Men vi kan ikke gøre det alene. Vi har brug for, at der fra politisk hold gøres endnu mere for at sikre godt psykisk arbejdsmiljø og reducere stress blandt de offentligt ansatte, end det er tilfældet i dag. 

For nok er psykisk arbejdsmiljø et af de tre prioriterede områder i den politiske 2020 Arbejdsmiljøstrategi. Og ros for det. Men selvom strategien har et par år på bagen, viser en evaluering, at der endnu ikke er sket en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Så hvis målet om en 20 procents reduktion af andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, skal indfries, er det nødvendigt at sætte ind med tiltag, der markant kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Der skal handling til  
En kommende regering må sætte sig mål om at skabe en god og effektiv offentlig sektor gennem en målrettet og ambitiøs indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø.

Hensigtserklæringer er ikke nok i sig selv. Der skal handling til.

Akademikerne vil her præsentere tre forslag til, hvad en ny regering kan gøre for at få skabt bedre psykisk arbejdsmiljø. •Det første, der skal til, er en reel ligestilling af psykisk og fysisk arbejdsmiljø. I dag er det ganske enkelt for svært at få anerkendt en psykisk arbejdsskade.   •For det andet skal problemerne med stress tages langt mere alvorligt, end det er tilfældet i dag.

 For nylig proklamerede Socialdemokraterne og Venstre, at de allerede har gjort meget på området. Det er Akademikerne ikke enige i.

Lige præcis når det kommer til stress, oplever vi gang på gang modstand mod, at der afsættes midler til forebyggelse.

•For det tredje bør der gøres en langt mere effektiv indsats for at klæde de danske ledere på til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø.

Akademikernes arbejdsmiljøundersøgelse viser, at det psykiske arbejdsmiljø er langt bedre blandt akademikere, der har en god leder. Og undersøgelsen viser også, at lederne selv gerne vil løfte opgaven.

 Hele 96 procent af lederne i undersøgelsen mener, at det er en vigtig del af deres ledelsesopgave at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø blandt deres medarbejdere.  Men 58 procent af lederne føler sig ikke fagligt godt nok klædt på til opgaven, og 62 procent svarer, at de finder det sværere at håndtere problemer med det psykiske end det fysiske arbejdsmiljø.

Så der er nok at tage fat på for den kommende regering, hvis vi i fællesskab skal lykkes med at sikre en god og effektiv offentlig sektor i det lange løb.

[X]