Om Akademikerne

UBVA

UBVA står for Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde. UBVA er et særligt udvalg under Akademikerne, der varetager akademikeres interesser i relation til immaterialret, dvs. ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret og varemærkeret. I praksis arbejder UBVA først og fremmest med ophavsret.

Udvalgets medlemmer er udpeget direkte af de organisationer, der er medlemmer af Akademikerne.

Hvis du - i forbindelse med dit arbejde som akademiker - har spørgsmål eller problemer, der handler om fx ophavsret, skal du kontakte din egen faglige organisation.

Besøg UBVA's egen hjemmeside

[X]