Om Akademikerne

Stillingsopslag: Erfaren forhandler

Akademikerne søger en erfaren forhandler til forhandlingsområdet. Du skal have erfaring med kollektiv og individuel arbejdsret og mod på at drive større projekter i en kompleks organisation med 25 medlemsorganisationer.

Akademikerne er hoved- og forhandlingsorganisation for 400.000 akademikere.

Forhandlingsafdelingen arbejder for at fremme disses løn- og ansættelsesvilkår gennem kollektive aftaler og lovgivning. Herudover indgår vi i en række projekter med samarbejdspartnere, arbejdsgiverorganisationer m.m.

Dit opgavefelt vil omfatte både den private og den offentlige sektor. Du skal i samarbejde med afdelingens øvrige medarbejdere sikre implementeringen af Akademikernes strategi for privatområdet og være med til at forberede de næste overenskomstforhandlinger på det offentlige område. Herudover kommer du til at indgå i sekretariatsbetjeningen af Akademikernes formand, bestyrelse og forskellige forhandlingsudvalg.

Det er en forudsætning for at komme i betragtning til stillingen, at du har relevant erfaring. Ved besættelse af stillingen vil der blive lagt vægt på, at du kan opdyrke et bredt netværk, er parat til at indgå i større samarbejdskonstruktioner og er god til at finde løsninger.

Arbejdet i Akademikerne er præget af en uformel omgangstone og en teamånd, hvor vi sætter pris på alles input. Vi har stor respekt for hinandens faglighed og værdsætter et miljø med faglige diskussioner og videndeling.

Stillingen er til besættelse 1. maj 2019. Du vil blive ansat efter overenskomst med AC-klubben i Akademikerne.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte forhandlingsdirektør Sofie Nilsson på telefon 22495869.

Se mere om Akademikerne på www.ac.dk.

Hvis du er interesseret i stillingen, skal vi have din ansøgning senest onsdag den 20. marts 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 13. Ansøgningen sendes til Akademikerne Nørre Voldgade 29, 1358 København K eller på mail til Birgitte Flinck bef@ac.dk mærket ”Forhandler”.

Information om Akademikernes behandling af personoplysninger ifbm ansøgninger til ledige stillinger finder du her. Alle Akademikernes mailadresser kan modtage sikkermail. 


Akademikerne er en paraplyorganisation for 25 faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Danmark. Akademikerne er partipolitisk uafhængig og repræsenterer ca. 400.000 medlemmer med en lang videregående uddannelse. På arbejdstagersiden udgør Akademikerne sammen med FH arbejdsmarkedets hovedorganisationer i Danmark. 

Akademikerne arbejder sammen med medlemsorganisationerne for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked. Akademikerne arbejder aktivt for at fremme Danmark som vidensamfund og for at øge akademikernes indflydelse i samfundet.

Akademikerne er forhandlingsorganisation for offentligt- og privatansatte akademikere, og arbejder for at fremme disses løn- og ansættelsesvilkår. Som hovedorganisation varetager Akademikerne medlemsorganisationernes interesser i en række generelle samfundspolitiske spørgsmål af betydning for akademikere, fx arbejdsmarkedspolitik, erhvervspolitik, uddannelses- og forskningspolitik.

[X]