Om Akademikerne

Akademikerne søger konsulent til forhandlingsafdelingen

Vi søger en konsulent, som har lyst til at arbejde med forhandlingsstof i bred forstand – både kollektiv forhandlingsret og interessevaretagelse.

Akademikerne er forhandlingsorganisation for offentligt- og privatansatte akademikere, og arbejder for at fremme disses løn- og ansættelsesvilkår.

Dit hovedområde vil være det private arbejdsmarked. Du kommer til at repræsentere Akademikerne i en række grupper og projekter. Herudover kommer du til at indgå i sekretariatsbetjeningen af Akademikernes formand, bestyrelse og Forhandlingsudvalget for den private sektor (FHP).

Du kan både have en del erfaring eller være nyuddannet. Ved besættelse af stillingen vil der blive lagt vægt på, at du kan opdyrke et bredt netværk, og er parat til at indgå i mangfoldige samarbejdskonstruktioner, og så skal du kunne lide at skrive alt fra store strategioplæg til korte SoMe-indslag.  

Vi lægger vægt på en uformel omgangstone og sætter pris på alles input. Vi har stor respekt for hinandens faglighed og værdsætter et miljø med faglige diskussioner og videndeling.

Stillingen er til besættelse snarest muligt. Du vil blive ansat som konsulent efter overenskomst med AC-klubben i Akademikerne.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte forhandlingsdirektør Sofie Nilsson 2249 5869.

Se mere om Akademikerne på www.ac.dk.

Hvis du er interesseret i stillingen, skal vi have din ansøgning senest 3. april 2018 kl. 12.00. Ansøgningen sendes til Akademikerne, Nørre Voldgade 29, 1358 København K. eller på mail til Marianne Bech mab@ac.dk mærket konsulent.

____________________________________________________________

Akademikerne er en paraplyorganisation for 25 faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Danmark. Akademikerne er partipolitisk uafhængig og repræsenterer ca. 370.000 medlemmer med en lang videregående uddannelse. På arbejdstagersiden udgør Akademikerne sammen med LO og FTF arbejdsmarkedets hovedorganisationer i Danmark. 

Akademikerne arbejder sammen med medlemsorganisationerne for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked. Akademikerne arbejder aktivt for at fremme Danmark som vidensamfund og for at øge akademikernes indflydelse i samfundet.

Akademikerne er forhandlingsorganisation for offentligt- og privatansatte akademikere, og arbejder for at fremme disses løn- og ansættelsesvilkår. Som hovedorganisation varetager Akademikerne medlemsorganisationernes interesser i en række generelle samfundspolitiske spørgsmål af betydning for akademikere, fx arbejdsmarkedspolitik, erhvervspolitik, uddannelses- og forskningspolitik.

[X]