Om Akademikerne

Akademikerne søger jurist

Vi søger en jurist på chefkonsulentniveau til at arbejde med kollektive forhandlinger og individuel interessevaretagelse på det private arbejdsmarked samt fagretlige sager på hele akademikerområdet - offentligt som privat. Du vil blive ansat i vores forhandlingsafdeling men ofte være i tæt samarbejde med den politiske afdeling.

Du skal have erfaring med kollektiv og individuel arbejdsret og være motiveret for at finde nye veje i et arbejdsmarked under stor vækst, idet der ansættes flere og flere akademikere i den private sektor. Størsteparten af akademikerne på det private område er ikke overenskomstdækkede. Der skal derfor findes løsninger for akademikerne i den private sektor, som alle interessenter kan se sig selv i. Det kræver, at du også er en dygtig forhandler.

Udover at varetage dit hovedområde, det private arbejdsmarked, skal du også være tovholder på fagretlige sager, herunder stå for indsamling af dokumentation og retskildesøgning i samarbejde med afdelingens øvrige konsulenter og medlemsorganisationerne. Herudover vil du indgå i sekretariatsbetjeningen af Akademikernes formand, bestyrelse og forhandlingsudvalgene for henholdsvis den private- og offentlige sektor.

Det er en forudsætning, at du har relevant erfaring for at komme i betragtning til stillingen. Ved besættelse af stillingen vil der blive lagt vægt på, at du kan opdyrke et bredt netværk og er parat til at indgå i mangfoldige samarbejdskonstruktioner og kan finde løsninger på komplekse udfordringer.

Akademikernes sekretariat tilbyder et arbejdsmiljø, hvor alle har stærke faglige kompetencer og en høj grad af selvstændighed i arbejdet. Vi samarbejder tæt med vores medlemsorganisationer og en lang række eksterne interessenter og samarbejdspartnere. Vores arbejde er præget af en uformel omgangstone. Vi har stor respekt for hinandens faglighed og værdsætter et miljø med diskussioner og videndeling.

Stillingen er til besættelse 1. oktober 2017. Du vil blive ansat som chefkonsulent efter overenskomst med AC-klubben i Akademikerne.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte forhandlingsdirektør Sofie Nilsson på 22 49 58 69.

Ansøgningsfrist den 21. august 2017 kl. 10:00. Send din ansøgning til sn@ac.dk.

Om Akademikerne
Akademikerne (AC) er hoved- og forhandlingsorganisation for de 25 akademiske faglige organisationer, der tilsammen repræsenterer ca. 360.000 akademikere.
Vi arbejder for at fremme udviklingen af Danmark som et vidensamfund, hvor vi lever af vores viden, vores kompetencer og vores omstillingsevne.

[X]