Om Akademikerne

Akademikerne søger analysestudenter

Har du lyst til at være med til at fremme den arbejdsmarkeds-, erhvervs- og ud-dannelsespolitiske dagsorden for akademikere? Vil du være en del af en tværfaglig og dynamisk arbejdsplads? Så er et studenterjob i Akademikerne måske noget for dig.

Som student hos akademikerne vil du komme til at arbejde med en stor variation af opgaver. Du skal hjælpe os med at udvikle og vedligeholde de databaser, der ligger til grund for Akademikernes talarbejde. Her tænkes fx på Akademikernes ledighedsstatistik, registerdata gennem vores forskeradgang i Danmarks Statistik samt for-skellige løn- og personaledatabaser. Studenterne hjælper også til med en række andre researchopgaver, som fx litteraturstudier, spørgeskemaundersøgelser mv.

Arbejdet hos os vil give dig indsigt i dansk arbejdsmarkeds-, erhvervs- og uddannelsespolitik samt kendskab til det danske overenskomstsystem. Samtidig får du mulighed for at bruge din viden og erfaring fra studiet til at løse forskellige analytiske problemstillinger på det akademiske område. Vi vil søge at strikke en opgaveportefølje sammen, der understøtter din faglige udvikling.

Som student vil du være en del af vores tværgående studenterteam, der laver analyser og tal til både vores Politisk-Økonomisk afdeling og vores Forhandlingsafdeling. Der er i Akademikernes et godt studentermiljø, hvor 4-5 studerende deles om opgaverne. Arbejdstiden er 15 timer om ugen, som kan placeres efter aftale. Startløn i forhold til gældende overenskomst er i øjeblikket 138,72 kr. pr. time. Tiltrædelse er hurtigst muligt, idet der naturligvis tages hensyn til eksamensforberedelse mv.

Ansøgeren
Vi søger analysestudenter, der har analytisk sans, som tænder på et tværfagligt samarbejde og er opsøgende. Vi forventer, at du behersker Excel, men du vil også komme til at anvende andre statistiske IT-redskaber, som fx SAS og/eller Sur-veyXact, og et kendskab hertil vil være en fordel. Interesse for organisationsarbejde og især arbejdsmarkeds-, erhvervs- og uddannelsespolitik vil ligeledes være en fordel.

Hvem er Akademikerne?
Akademikerne er hoved- og centralorganisation for de faglige organisationer, der organiserer de akademisk uddannede i Danmark. Akademikerne er partipolitisk uafhængige og varetager medlemsorganisationernes fælles interesser på de økonomiske, sociale, kulturelle, forsknings- og uddannelsesmæssige områder samt på andre områder, der har betydning for akademikeres forhold.

Se mere om Akademikerne på www.ac.dk.

Spørgsmål og tidsfrist
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefanalytiker Jan Christensen (tlf. 3131 1749, e-mail: jc@ac.dk), chefkonsulent Anne Sofie Fogtmann (tlf. 2249 5867, e-mail: asf@ac.dk) eller cheføkonom Benn Gandløse Vestergaard (tlf. 3142 5236, e-mail: jc@ac.dk)

Hvis du er interesseret i jobbet, skal vi have din ansøgning snarest muligt og senest fredag den 4. januar 2019. Ansøgningen sendes til Akademikerne, Nørre Voldgade 29, 1358 København K eller på mail til Marianne Bech mab@ac.dk mærket analysestudent.

[X]