Om Akademikerne

Sekretariat

Akademikernes sekretariat er ansvarlig for drift, herunder servicering af bestyrelse og udvalg, sagsbehandling, opinionsskabelse, information og service til medlemsorganisationerne.

LEDELSESGRUPPEN

 

 

 

Sine Sunesen

 

Sine Sunesen
Administrerende direktør
T 2249 5851 / M 2115 1504
E sis@ac.dk

 

 

Jakob Brandt 2015

 

Jakob Brandt
Viceadministrerende direktør
Politisk/økonomisk afd.
T 2425 2727
E jb@ac.dk

 

Sofie Nilsson3

 

Sofie Nilsson
Forhandlingsdirektør
Forhandlingsafd.
T 2249 5869
E sn@ac.dk

Jens Mølbach 

 

Jens Mølbach
Sekretariatschef
Politisk/økonomisk afd.
T  2249 5857
E jm@ac.dk

 Susan Tonboe 2016

 

Susan Tonboe
Chefsekretær

T 2249 5851 / M 2249 5872
E st@ac.dk

 

 

POLITISK/ØKONOMISK AFDELING

 

 

 

Jakob Brandt 2015

 

Jakob Brandt
Vicedirektør
Politisk/økonomisk afd.
T  2425 2727
E jb@ac.dk

 

Anne Sofie Fogtmann

 

Anne Sofie Fogtmann
Chefkonsulent
Politisk/økonomisk afd.
T 2249 5867
asf@ac.dk

Arbejdsområder
Erhvervspolitik
Beskæftigelsespolitik
Økonomisk politik

Birgit Bangskær 2 

 

Birgit Bangskjær
Chefkonsulent
Politisk/økonomisk afd.
T 2249 5855
E bba@ac.dk

Arbejdsområder
Universitetspolitik
Uddannelsespolitik
Forsknings- og Uddannelsesudvalget (FUU)

Charlotte Hintz

 

Charlotte Hintz 
Bogholder / sekretær
Politisk/økonomisk afd.
T 2535 4137
ch@ac.dk 

Arbejdsområder 
Bogholderi

Akademikernes TR-uddannelse -overbygningsuddannelsen (NJ) 

 Henrik Thøger Hagelskjær

Henrik Thøger Hagelskjær
Konsulent
Politisk/økonomisk afd.
T 2045 0484
E hth@ac.dk

Arbejdsområder
Erhvervs- og beskæftigelsespolitik
Økonomisk politik
Regional politik
Vækst- og beskæftigelsesudvalget (VBU)

 Fotografen er på vej

Jan Christensen
Chefkonsulent
Politisk/økonomisk afd.
T 3131 1749
E jc@ac.dk

Arbejdsområder
Analyser

Jens Alkjær 2016

 

Jens Alkjær
Chefkonsulent
Politisk/økonomisk afd.
T 2249 5856
E jal@ac.dk

Arbejdsområder
Kommunikation, presse

Jens Mølbach 

 

Jens Mølbach
Sekretariatschef
Politisk/økonomisk afd.
T  2249 5857
E jm@ac.dk

 

Arbejdsområder
Akademikerkampagnen
Arbejdsmarkedsanalyser
Arbejdsmarkedsforhold og beskæftigelse
Medlemsstatistik
Ledighedsstatistik

 

Karen Skytte

 

Karen Skytte
Chefkonsulent
Politisk/økonomisk afd.
T 2249 5865
E ks@ac.dk

  

Arbejdsområder
Forskningspolitik
Erhvervspolitik
Efter- og videreuddannelse
Privatsektorudvalget (PSU)
Forsknings- og Uddannelsesudvalget (FUU)

Kristina Falkvist

 

Kristina Falkvist
Chefkonsulent
Politisk/økonomisk afd.
T 2535 4133
kfa@ac.dk

Arbejdsområder
Akademikerkampagnen

Käthe Munk Ryom

 

Käthe Munk Ryom
International chefkonsulent
Politisk/økonomisk afd.
T 2249 5866
E kmr@ac.dk

Arbejdsområder
Erhvervspolitik
Privatsektorudvalget
Innovation
Internationale spørgsmål Uddannelsespolitik, kompetenceudvikling, efter- og videreuddannelse

Louise Bruun Rosenbaum

 

Louise Bruun Rosenbaum 
Chefkonsulent
Politisk/økonomisk afd.
T 2535 4138
lbr@ac.dk

Arbejdsområder 
Akademikerkampagnen 

Yvonne Klausen

 

Yvonne Kathleen Klausen
Sekretær
Politisk/økonomisk afd.
T 2535 4139
E yk@ac.dk

Arbejdsområder 
Erhvervspolitik (KMR)
Innovation (KMR)
Internationale spørgsmål (KMR) Uddannelsespolitik, kompetenceudvikling, efter- og videreuddannelse (KMR)
UBVA og UBVA-kurser (HFA)
Vækst- og erhvervspolitik (KS)
Erhvervspolitik (ASF)
Beskæftigelsespolitik (ASF)
Økonomisk politik (ASF)
Universitetspolitik (BBA)
Uddannelsespolitik(BBA)

 

Statistik medarbejdere/
Studenter

Kasper Ring Madsen

Jeppe student

Freja Thim

 

E statistik@ac.dk
T 2535 4135

Kasper Ring Madsen
E krm@ac.dk

 

Jeppe Lau Nielsen
E jln@ac.dk 

 

Freja Thim
E ft@ac.dk

 

 

Arbejdsområder
Databearbejdelse og datapræsentation Akademikernes ledighedsstatistik

 

FORHANDLINGSAFDELINGEN

 

 

 

Sofie Nilsson3

 

Sofie Nilsson
Forhandlingsdirektør
Forhandlingsafd.
T 2249 5869
E sn@ac.dk

 

 

 

Benn

 

Benn Gandløse Vestergaard
Cheføkonom
Forhandlingsafd.
T 3142 5236
E bv@ac.dk  

 

Arbejdsområder
Løn og pension
Regneprincipper ved forhandlinger
Forhandlingsanalyser
Offentlig økonomi og samfundsøkonomi
Ad hoc analyser

Birgitte Flinck Birgitte Egholm Flinck
Afdelingssekretær
Forhandlingsafd.
T 2535 4131
E bef@ac.dk 

Arbejdsområder
Forhandlingsopgaver, løn- og ansættelsesvilkår; det offentlige område (SN)
TR-spørgsmål, medbestemmelse (TAS)
Medlemsstatistik (JM)

 Dario Silic

Dario Silic
Juridisk chefkonsulent
Forhandlingsafd.
T 2135 3728
E ds@ac.dk 

Arbejdsområder
Principielle fagretlige sager
EU-implementering
Ytringsfrihed
Forhandlingsopgaver, løn- og ansættelsesvilkår - det offentlige område

Henrik F. Ahler

 

Henrik F. Ahlers
Leder af UBVA-sekretariatet
Forhandlingsafd.
T 2249 5870
E hfa@ac.dk
Arbejdsområder
UBVA
Immaterialret - generelt
Kurser i ophavsret
Samrådet for Ophavsret

Jesper David Jensen

 

Jesper David Jensen
Chefjurist
Forhandlingsafd.
T 2249 5862
E jdj@ac.dk

Arbejdsområder
Principielle fagretlige sager
Forhandlingsopgaver
Privatansattes vilkår
Pension
Tjenestemænd
Implementeringsudvalget
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg
LER

Jesper Johansen Meisner

 

Jesper Johansen Meisner

Chefkonsulent
Forhandlingsafd.
T 2362 7080
E jjm@ac.dk

Arbejdsområder
Forhandlingsopgaver, løn- og ansættelsesvilkår - det offentlige område
Staten
Universitets- og forskningsområdet
Grønland

Malene Salskov Amby

Malene Salskov Amby
Chefkonsulent
Politisk/økonomisk afd.
T 2535 4144
E msa@ac.dk

 

 

Arbejdsområder
Arbejdsmiljø

Marianne Bech

 

Marianne Bech 
Sekretær
Forhandlingsafd.
T 2535 4142
E mab@ac.dk

Arbejdsområder 
Akademikernes TR-uddannelse - basisuddannelsen (NJ)
Forhandlingsopgaver, løn- og ansættelsesvilkår:
- Det offentlige område
- Det private område (JDJ)
Løn- og pensionsberegninger

Nicoline Jonassen

Nicoline Jonassen
Konsulent
Forhandlingsafd.
T 6075 4396
E nj@ac.dk

 

Arbejdsområder
Kompetenceområdet
Projekter
Akademikernes TR-uddannelse: 
- Basisuddannelsen
- Overbygningsuddannelsen
2/5 indstationeret i Kompetencesekretariatet

Tine Asmussen

Tine Asmussen
Chefkonsulent
Forhandlingsafd.
T 2249 5868
E tas@ac.dk 

 

Arbejdsområder 
Forhandlingsopgaver, løn- og ansættelsesvilkår - det offentlige område
TR-spørgsmål SU- og MED-området Grønland

SERVICEAFDELINGEN

 

 

 

Jens Mølbach

 

Jens Mølbach
Sekretariatschef
Politisk/økonomisk afd.
T  2249 5857
E jm@ac.dk

 

Charlotte Hintz

 

Charlotte Hintz 
Bogholder / sekretær
Forhandlingsafd.
T 2535 4137
ch@ac.dk

Arbejdsområder 
Bogholderi

Martin Bendix

 

Martin Bendix 
Servicemedarbejder
Sekretariats- og serviceafd.
T 2249 5871
E mb@ac.dk

 

Søren Hansen

 

Søren Hansen
Servicemedarbejder
Sekretariats- og serviceafd.
T 2249 5852
E sh@ac.dk

 

 

 

 

[X]