Om Akademikerne

2016

Treenighed rapport

En treenighed der gør en forskel - Indspil til en ny vækstdagsorden

August 2016

(54 sider)

Rapport udarbejdet af Teknologisk Institut
i samarbejde med Cevea for LO, FTF og Akademikerne

LO, FTF og Akademikerne har bedt Teknologisk Institut i samarbejde med CEVEA om at samle den tilgængelige, forskningsbaserede viden om kendetegnene ved de bedst præsterende virksomheder. Rapporten besvarer spørgsmålet: ”Hvordan kan det være, at nogle virksomheder klarer sig markant bedre end andre på trods af, at de ligner hinanden og opererer under de samme rammevilkår? Og hvordan kan vi øge antallet af disse virksomheder i Danmark til gavn for både vækst og job?”

Balancen mellem a og p billede

Balancen mellem arbejde og privatliv - Akademikernes psykiske arbejdsmiljø 2016

August 2016

(13 sider)

Virksomheder med fokus på medarbejdernes balance mellem arbejdsliv og privatliv har fat i den lange ende. For skrider medarbejdernes balance mellem arbejdsliv og privatliv, går det ud over trivslen og det psykiske arbejdsmiljø. Læs om dette og meget mere i denne analyse.

 

De nye selvstændige billede

De nye selvstændige - Den oversete vækst

Juni 2016

(20 sider)

I disse år er en ny type selvstændige på vej. De nye selvstændige har succesfulde enmandsvirksomheder, der vokser, udvikler sig og skaber værdi uden at ansætte folk. De repræsenterer en ny vækstmodel og en trend, som vi kommer til at se mere til i fremtiden.

Myte Ny analyse afliver myte AC faktaark

Ny analyse afliver myter om akademikere - faktaark

Maj 2016

(1 side)

Ingen tegn på for mange akademikere frem mod 2025. Samtidig viser analysen, at en akademiker bidrager 7,9-10,5 mio. kr. mere til samfundet end andre uddannelsesgrupper og at ledigheden blandt akademikerne er lavere end resten af arbejdsmarkedet.

Op og ned på ac arbem billede

Hvad er op og ned på det akademiske arbejdsmarked - analysenotat

Maj 2016

(11 sider)

Siden 1996 er antallet af akademikere på det danske arbejdsmarked vokset med godt 100.000 personer, så der i dag er ca. 250.000 akademikere. I samme periode er bruttoarbejdsløsheden blandt akademikere mere end halveret fra 8,7 pct. til 4,2 pct. Den generelle akademikerledighed ligger således lavere end bruttoledigheden for hele arbejdsmarkedet.

Offentlige ledere billede

Offentlige lederes arbejdsmiljø  - Akademikernes psykiske arbejdsmiljø 2016

Februar 2016

(12 sider) 

 Selvstændige arbejdsmiljø

Selvstændiges psykiske arbejdsmiljø - Akademikernes psykiske arbejdsmiljø 2016 

Februar 2016

(13 sider) 

Blandt hovedresultaterne i rapporten er:

  • 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed.
  • De selvstændige forventer at blive længe på arbejdsmarkedet. To ud af fem planlægger at trække sig tilbage, når de er 67 år eller ældre. Næsten en tredjedel har ikke taget stilling til tilbagetrækningstidspunktet endnu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[X]