Om Akademikerne

2013

 billede, flere dimittender

Flere dimittender til den private sektor - Fælles idéoplæg fra Akademikerne og Danske Universiteter

December 2013
(12 sider)

Akademikerne og Danske Universiteter har i fællesskab udarbejdet syv konkrete forslag til, hvordan overgangen fra studium til arbejde i den private sektor kan gøres mere smidig.

Forslagene skal være med til at styrke samarbejdet mellem universiteterne og det private erhvervsliv og bl.a. sikre, at flere dimittender finder vej til et job i de små og mellemstore virksomheder, der er så mange af i Danmark.

Pjece om introduktionsstillinger_september 2013

Introduktionsstillinger til Akademikere

September 2013
(4 sider)

Finansministeriet og Akademikerne har ved OK13 indgået en aftale om introduktionsstillinger til akademikere. Læs om mulighederne for både arbejdsplads og ledige akademikere, og hvordan man søger tilskud til uddannelsesaktiviteter.

 

Tal med om det!

Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcerne - Tal med om det!

Juni 2013
(12 sider)

Akademikerne og en række øvrige organisationer har i samarbejde med Danske Regioner udarbejdet folderen "Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcerne - Tal med om det!".

Målgruppen for folderen er MED-udvalgene i regionerne, og formålet er at give inspiration til MED-udvalgenes dialog om, hvordan der kan opnås mere kvalitet i opgaveløsningen og en bedre anvendelse af ressourcerne. Det er håbet, at folderen også kan inspirere alle medarbejdere til at sætte en dialog i gang på den enkelte arbejdsplads. Folderen er en udløber af ét af de såkaldte "minitop-møder", som afholdes mellem Danske Regioner og udvalgte faglige organisationer.

 

Økonomiske effekter af konkurrenceklausuler

Økonomiske effekter af konkurrenceklausuler
- en oversigtsartikel

Maj 2013
(17 sider)

Rapporten er et resultat af et samarbejde mellem Akademikerne, LO, FTF og Lederne.

Fremtrædende konklusioner fra rapporten
• Det har betydning for samfundsøkonomien, at mobiliteten på arbejdsmarkedet er høj. Erhvervsbegrænsende klausuler bremser mobiliteten og mindsker mængden af nye virksomheder samt forhindrer fremvæksten af højteknologiske geografiske vækstområder. Går ud over innovationen.
• Human kapital går tabt til stor skade for samfundsøkonomien.
• Virksomheders legitime interesse i at beskytte erhvervshemmeligheder kan tilgodeses gennem attraktive belønningsformer (høj løn, aktieløn og aktieoptioner) frem for konkurrencebegrænsende klausuler.
• Meget taler for en positiv gevinst ved en ændring af lovgivningen om konkurrenceklausuler.

 

Billede Arbejdsmarkedspolitik

  Arbejdsmarkedspolitik der skaber vækst
- Forslag til en forbedret beskæftigelsesindsats for akademikere

Marts 2013
(30 sider)

Regeringen har nedsat et ekspertudvalg, som i efteråret 2013 skal barsle med et oplæg til reformering af beskæftigelsindsatsen til arbejdsmarkedsparate ledige.

Akademikere spiller i dette katalog ind med konkrete foreslag til, hvordan beskæftigelsesindsatsen kan forbedres for akademikere.

Bærende for Akademikerens arbejde med kataloget er en ambition om at få designet en beskæftigelsesindsats, som er bedre tænkt sammen med den vækst- og erhvervspolitiske dagsorden. 

 Vækst med visioner billede3

 Vækst med visioner
- 16 initiativer, der bidrager til varig vækst

Marts 2013
(18 sider)

Vi må ikke tro, at vi kan spare os ud af krisen, eller at
vi kan opnå en styrket konkurrenceposition ved at være tilbageholdende. Den eneste vej til at fastholde vores stærke samfundsøkonomi er at satse på flere innovative virksomheder, flere iværksættere og flere nye virksomheder, der vokser - og at hæve vidensniveauet og andelen af højtuddannede i de private virksomheder.

AC byder derfor ind med forslag til 16 initiativer, der kan styrke iværksætterne og virksomhederne og dermed bidrage til at skabe varig vækst.

 AC Danmark i regionernes videnkapløb

 Danmark i regionernes kapløb

Februar 2013
(14 sider)

I et fælles udspil sætter AC, Dansk Industri og Danske Universiteter fokus på behovet for at øge forskningsinvesteringerne i Danmark. Vi bør i de kommende år formulere en ny stærk ambition for investeringerne i forskning og udvikling. En satsning som matcher udvikling og ambitioner i de stærkeste og mest velstående vidensregioner i verden. 

[X]