Om Akademikerne

2012

 AC's indspil til 3-parts        

AC's indspil til trepartsforhandlingerne

Juni 2012
(24 sider)

I dette kompendie har AC samlet de forslag og ideer, som blev indsendt til regeringen i forbindelse med trepartsforhandlingerne.

Bedre psykisk arbejdsmiljø
Forstærket dimittendindsats
Højere vækst
En tidssvarende funktionærlov

 

Nordisk rapport

 

Entreprenørskab og vækst blandt akademiker i Norden

Maj 2012
(208 sider)

Undersøgelsen er gennemført som et fælles nordisk projekt sammen med AC's søsterorganisationer SACO i Sverige og Akademikerne i Norge.  

 

 Arbejdsudbuddet blandt akademikere fremover

 

Arbejdsudbuddet blandt akademikere fremover 

Januar 2012
(20 sider)

Ifølge Regeringsgrundlaget er det målet at 25 pct. af en ungdomsårgang fra 2020 skal fuldføre en lang videregående uddannelse. I denne analyse belyses hvilke konsekvenser en realisering af dette mål vil have for udbuddet af akademisk arbejdskraft på længere sigt samt hvilke krav det stiller til nettojobskabelsen af akademikerjob fremadrettet.

 

[X]