Om Akademikerne

2010

Analyse af ungereglernes konsekvenser        

Analyse af ungereglernes konsekvenser

2010
(52 sider)

En særlig tak til de 5 akademiske a-kasser: AAK, AJKS, CA, MA og IAK, der har samarbejdet med AC om undersøgelsen og bidraget til udtræk af akassemedlemmer under 30 år, som er dimitteret i perioden 1. august 2009 til 1. juni 2010, og som har opnået 13 ugers sammenlagt ledighed herefter. I alt 606 unge nyuddannede har besvaret et større batteri af spørgsmål vedrørende deres forløb. Endvidere har AC selv gennemført en række dybere kvalitative interviews,
som i endnu større grad giver plads til oplevelserne i mødet med "systemet og reglerne".

Frie fald eller frie valg

 Det frie valg eller det frie fald
- overgangen fra studium til job

April 2010
(160 sider)

Undersøgelsens overordnede spørgsmål er:
- Hvordan forbereder de studerende sig til arbejdslivet under deres studietid og er der forbedringsmuligheder?
- Bidrager universitetsmiljøerne tilstrækkeligt til at give de studerende blik for studiernes anvendelsesmuligheder på det efterfølgende arbejdsmarked?
- Fordrer systemet en hurtig overgang til beskæftigelse efter endt dimission?

 

[X]