Om Akademikerne

2008

Barselspjecen 2008

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området
6. udgave (Barselspjecen)

December 2008
(24 sider)

Vejledning er udarbejdet efter beslutning i AC's bestyrelse i et samarbejde mellem:
Bibliotekarforbundet (BF)
C3 Ledelse og økonomi (C3)
Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF)
DM - Fagforening for højtuddannede (DM) 
Lægeforeningen (LF)
Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)
Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)
Pharma Danmark (PD)
samt
Akademikernes Centralorganisation (AC)

 

Humanistundersøgelsen 2007

 

Humanistundersøgelsen 2007
- Humanisternes veje fra uddannelse til job

Maj 2008
(80 sider)

Seks danske universiteter og Capacent Epinion præsenterer den første landsdækkende undersøgelse af nyuddannede humanisters beskæftigelse, karriereveje og arbejdsmarkedserfaringer. Godt 8.000 humanistiske kandidater, som dimitterede fra et dansk universitet i perioden 2001 til 2006, har besvaret et omfattende spørgeskema, og har dermed hjulpet med at tilvejebringe det datamateriale, som ligger til grund for undersøgelsens analyser.

 

 ac-erhvervspolitiske-platform

 

AC's erhverspolitiske platform

2008
(9 sider)

Målet for AC's erhvervspolitik er at sikre de bedste rammebetingelser for dansk erhvervsliv i en stadig intensiveret global konkurrencesituation. Den primære målgruppe for erhvervspolitikken er private vidensbaserede virksomheder. Men en dynamisk privat sektor forudsætter en velfungerende, samarbejdende og understøttende offentlig sektor på alle områder.

 

[X]