Om Akademikerne

2007

Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse

Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse

Januar 2007
(234 sider)

Med støtte fra Beskæftigelsesministeriet præsenterer Rambøll Management og Akademikernes Centralorganisation i denne rapport en kortlægning af overgangen fra uddannelse til første job og det videre karriereforløb for aka-demikere fra dimittendårgangene 1997 og 2002.

Kortlægningen tegner et portræt af hhv. en årgang i medvind og en årgang i modvind. Årgang 1997 dimitterede i en periode med historisk lav ledighed blandt akademikere. Årgang 2002 blev færdig i en periode, hvor akademi-kerledigheden steg markant på grund af lavkonjunktur i den private sektor og ansættelsesstop i den offentlige sektor.

 

 

 

 

 

 

 

 [X]