Om Akademikerne

Persondatapolitik

1. Akademikernes dataansvar

Akademikerne er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, Akademikerne har modtaget om dig. Akademikernes kontaktoplysninger er:

Akademikerne
Nørre Voldgade 29
1358 København K

Mail: ac@ac.dk
Tlf: 3369 4040

2.    Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Akademikerne behandler dine personoplysninger med det formål at varetage de opgaver, der følger af Akademikernes vedtægter. Vedtægterne kan du finde her.

 

Retsgrundlaget for Akademikernes behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

 

3.    Kategorier af personoplysninger

Akademikerne behandler generelt almindelige personoplysninger og i særlige tilfælde følsomme personoplysninger som helbredsoplysninger og oplysninger om fagforeningsmedlemsskab.

 

4.    Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere idet omfang, det er nødvendigt for behandling af sagen:

  1. Arbejdsgivere og arbejdsgiverorganisationer
  2. Øvrige organisationer
  3. Advokater
  4. Parter i det fagretslige system i øvrigt (fx opmand og sidedommere i en voldgiftssag)

 

5.    Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det formål, som dine personoplysninger blev indsamlet og behandlet til.

 

6.    Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne om dig kan stamme fra dig selv, din medlemsorganisation, din arbejdsgiver og/eller dennes arbejdsgiverorganisation

 

7.   Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Akademikernes behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Akademikerne.

 

Indsigtsret

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, Akademikerne behandler om dig.

 

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette gør dine personoplysninger mere fuldstændige.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Akademikernes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her.

 

8.   Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Akademikerne behandler dine oplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger er:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

 

dt@datatilsynet.dk

Tlf.: 3319 3200 

[X]