Om Akademikerne

Medlemsorganisationer

                             

Akademikerne er paraplyorganisation for 25 faglige organisationer, som har det til fælles, at de organiserer medlemmer med en lang videregående uddannelse.

Hvis du er akademiker, kan du blive medlem af en af vores medlemsorganisationer.


 Djøf_normal_farve 
 
 
DJØF
Samlet medlemstal pr. 1.1.2017: 89.508
Formand: Lisa Herold Ferbing
Direktør: Tomas Therkildsen
Direktionssekretær: Bettina Ludvigsen
Sekretær: Henriette Andersen
Gothersgade 133, 1123 København K
 Telefonnr.: +45 3395 9700
Faxnr.: +45 3395 9999
Homepage: http://www.djoef.dk
E-mail: djoef@djoef.dk
 
 
 
DM_normal_farve
DM- Dansk Magisterforening
Samlet medlemstal pr. 1.1.2017: 50.993
Formand: Camilla Gregersen
Sekretær: Vibeke Højlund 
Direktør: Else Sommer
Sekretær: Monica Jørgensen
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Telefonnr.: +45 3815 6600 (kontortid: 9-16)
Faxnr.: +45 3815 6666
Homepage: http://www.dm.dk
E-mail: dm@dm.dk
 
 
FÆLLESREPRÆSENTATIONEN "DE 6"
Samlet medlemstal pr. 1.1.2017: 21.989
 
Formand: Eva Secher Mathiasen, formand for DP
 Næstformand: Tine Jørgensen, formand for BF
Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Telefonnr.: +45 3526 9955
Faxnr.: +45 3526 9755 
 
BF_normal_farve
 
 Bibliotekarforbundet (BF)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2017: 4.467
Formand: Tine Segel
 Sekretariatschef: Torben Jensen
Chefsekretær: Gitte Holm
 Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Telefonnr.: +45 3888 2233
Faxnr.: +45 3888 3201
Homepage: http://www.bf.dk
E-mail: bf@bf.dk 
 
 
Kiropraktor_normal_farve
Dansk Kiropraktor Forening (DKF)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2017: 870
Formand: Lone Kousgaard Jørgensen
Direktør: Jakob Bjerre
Sekretær: Pia Ravn
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Telefonnr. +45 3393 0400
Faxnr.: +45 3393 0489
Homepage: http://www.kiropraktor-foreningen.dk
E-mail: dkf@danskkiropraktorforening.dk
 
 
 DMIF_normal_farve 
 
Dansk Mejeriingeniør Forening (DMIF)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2017: 513
Formand: Martin Holst Petersen
Sekretariatschef: Anne-Sofi Søgaard Christiansen
Sekretær: Jette Rohde
Munkehatten 28, 5220 Odense SØ
Telefonnr.: +45 6612 4025
Faxnr.: +45 6614 4026
 DP_normal_farve 
Dansk Psykolog Forening (DP)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2017: 10.448
Formand: Eva Secher Mathiasen
Direktør: Marie Zelander
Chefsekretær: Susanne Hørdam
Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Telefonnr.: +45 3526 9955
Faxnr.: +45 3526 9755
Homepage: www.dp.dk
E-mail: dp@dp.dk
 
Kliniske Diætister_normal_farve 
Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2017: 55
Formand: Mette Pedersen
Skt. Annæ Plads 6, 1250 København K
Telefonnr.: +45 3332 0039
Faxnr.: +45 3313 3838
 
 
Tandlægeforeningen_normal_farve 
Tandlægeforeningen (TF) 
Samlet medlemstal pr. 1.1.2017: 5.636
 Formand: Freddie Sloth-Lisbjerg
Adm. direktør: Joakim Lilholt
Direktionssekretær: Vibeke Halby
Amaliegade 17, 1256 København K
Telefonnr.: +45 7025 7711
Faxnr.: +45 7025 1637
Homepage: http://www.tandlaegeforeningen.dk
E-mail: mailto:info@tandlaegeforeningen.dk
 
 
FÆLLESREPRÆSENTATIONEN I AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION DE5 (De5)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2017: 23.829
 
Formand: Peter Toftsø, formand for Forbundet Arkitekter og Designere
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Telefonnr.: +45 32 83 69 90
Faxnr.: +45 32 96 81 12
FAOD_Normal_farve
 
Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2017: 5.558
Formand: Peter Toftsø
Direktør: Arne Ennegaard Jørgensen
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Telefonnr.: +45 3283 6990
Faxnr.: +45 3296 8112
Homepage: www.arkitektforbundet.dk
E-mail: sekr@faod.dk
 
 
ATO
Ansatte Tandlægers Organisation
Samlet medlemstal pr. 1.1.2017: 1.350
Formand: Birgitte Sindrup
Direktør: Lars Holsaae
Peter Bangs Vej 30, 4. sal, 2000 Frederiksberg
Telefonnr.: +45 3314 0065
Faxnr.: +45 3871 0322
Homepage: http://www.deoffentligetandlaeger.dk
E-mail: info@ato.dk
 
 
 Dyrlæge_normal_farve
Den Danske Dyrlægeforening (DDD)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2017: 4.031
Formand: Carsten Jensen
Direktør: Børge Jørgensen
Chefsekretær: Cathrine Norup
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Telefonnr.: +45 3871 0888
Faxnr.: +45 3871 0322
Homepage: http://www.ddd.dk
E-mail: ddd@ddd.dk
 
 JA_normal_farve
Samlet medlemstal pr. 1.1.2017: 4.953
Formand: Hans-Henrik Jørgensen
 Direktør: Børge Jørgensen
Chefsekretær: Cathrine Norup
 Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Telefonnr.: +45 3321 2800
Faxnr.: +45 3871 0322
Homepage: http://www.ja.dk
E-mail: post@ja.dk
  
 PharmaDK_normal_farve
Pharmadanmark (PD)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2017: 7.937
Formand: Rikke Løvig Simonsen
Adm. direktør: Susie Stærk Ekstrand
Rygårds Allé 1, 2900 Hellerup
Telefonnr.: +45 3946 3600
Faxnr.: +45 3946 3639
Homepage: http://www.pharmadanmark.dk
E-mail: pd@pharmadanmark.dk
 
 
FÆLLESREPRÆSENTATIONEN
KOMMUNIKATION, SPROG OG JOURNALISTIK (FKSJ)
I AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION
Samlet medlemstal pr. 1.1.2017: 12.161

Formand: Per Lindegaard Hjorth
Næstformand: Lars Werge
Hauser Plads 20, 3., 1127 København K
Telefonnr.: +45 3391 9800
Faxnr.: +45 3348 8928
 
 
KS_normal_farve
 FORBUNDET KOMMUNIKATION OG SPROG (KS)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2017: 8.777
Formand: Per Lindegaard Hjorth
Direktør: John Stolberg
Hauser Plads 20, 3., 1127 København K
Telefonnr.: +45 3391 9800
Faxnr.: +45 3348 8928
Homepage: http://www.kommunikationogsprog.dk
 E-mail: info@kommunikationogsprog.dkJournalist_normal_farve

FORENINGEN AF
AKADEMISK UDDANNEDE DJ-MEDLEMMER (DJ i AC)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2017: 3.384
Formand: Lars Werge
Direktør: Linda Garlov
Gl. Strand 46, 1202 København K
Telefonnr.: +45 3342 8000
Homepage: http://www.journalistforbundet.dk
E-mail: dj@journalistforbundet.dk

 

 
INGENIØRFORENINGENS FÆLLESREPRÆSENTATION I AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION (IFAC)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2017: 106.889
 
Formand: Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V
 
Danske Landinspektører
   
DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING
Samlet medlemstal pr. 1.1.2017: 1.455
Formand: Torben Juulsager 
Sekretariatschef: Kim Ingemann Christensen
Kalvebod Brygge 31, 1780 København V
 Telefonnr.: +45 3886 1070
E-mail: ddl@ddl.org
 
IDA
  INGENIØRFORENINGEN, IDA
Samlet medlemstal pr. 1.1.2017: 105.434
Formand: Thomas Damkjær Petersen
Adm. direktør: Carl Aage Dahl
Formands- og direktionssekretær: Mette Holck
Direktionssekretær: Nina Seierup von Ahnen
Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
Telefonnr.: +45 3318 4848
Faxnr.: +45 3318 4899
Homepage: http://ida.dk
E-mail: ida@ida.dk
 
 
GL_normal_farve
 
GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING (GL)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2017: 14.416
Formand: Annette Nordstrøm
Direktør: Marianne Brinch-Fischer
Sekretær: Hanne Bengtsson
Vesterbrogade 16, 1620 København V
Telefonnr.: +45 3329 0900
Faxnr.: +45 3329 0901
Homepage: http://www.gl.org
E-mail: gl@gl.org
 
 
LÆGEFORENINGEN (LF)
(Yngre Læger, Foreningen af Speciallæger og Praktiserende Lægers Organisation)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2017: 29.191
Lægeforeningen_normal_farve 
Lægeforeningen (LF)
Formand: Andreas Rudkjøbing
Adm. direktør: Bente Hyldahl Fogh
Sekretær: Anette Degner Lundsteen
Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Telefonnr.: +45 3544 8500
Faxnr.: +45 3544 8503
Homepage: http://www.laeger.dk
E-mail: dadl@dadl.dk
 
 
YngreLæger_normal_farve 
Yngre Læger (YL)
Formand: Camilla Noelle Rathcke
Direktør: Lars Mathiesen
Sekretær: Kirsten Falck
Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Telefonnr.: +45 3544 8500
Faxnr.: +45 3544 8575
Homepage: http://www.yl.dk
E-mail: yl@dadl.dk
 
 
FAS_normal_farve 
 
Foreningen af Speciallæger (FAS)
Formand: Anja Mitchell
Direktør: Kasper Axel Nielsen
Sekretær: Tina Pind
Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Telefonnr.: +45 3544 8500
Faxnr.: +45 3544 8585
Homepage: http://www.fas.dk
E-mail: fas@dadl.dk
  
PLO_normal_farve 
Praktiserende Lægers Organisation (PLO)
Formand: Christian E.H.R. Freitag
Direktør: Jonatan Schloss
Sekretær: Gitte Nagel
Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Telefonnr.: +45 3544 8500
Faxnr.: +45 3544 8599
Homepage: http://www.plo.dk
E-mail: plo@dadl.dk
 
 
TJENESTEMÆNDS OG OVERENSKOMSTANSATTES FÆLLESREPRÆSENTATION I AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION (TOAC)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2017: 9.820
 
Formand: Niels Henrik Tønning
Sekretariatsfunktion: Carl Henning G. Johnsen
Olof Palmes Gade 10, 2100 København Ø
Telefonnr.: +45 2163 3646
E-mail: carl@hod.dk
Præsteforeningen_normal_farve
Den danske Præsteforening (DdP)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2017: 3.429
Formand: Per Bucholdt Andreasen
Sekretariatschef: Jette Frederiksen
Sekretær: Susanne Jensen
Linnésgade 25, 4., 1361 København K
Telefonnr.: +45 3526 0555
Faxnr.: +45 3543 0588
Homepage: http://www.praesteforening.dk
 
 DMPF_normal_farve
Dansk Musikpædagogisk Forening (DMpF)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2017: 865
Formand: Ole Helby Petersen
Nørrebrogade 45 A, 3. tv., 2200 København N
Telefonnr.: +45 3535 6333 el. +45 3535 6530
(kontortid man-fre 9-12 og tir 10-12)
Faxnr.: +45 3535 0898
Homepage: http://www.dmpf.dk
E-mail: dmpf@dmpf.dk
 
 DOKS_normal_farve
Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2017: 576
Formand: Karin Schmidt Andersen
Sekretariatsleder: Bjørn Arberg
Sekretær: Lene Arberg
Vesterbrogade 57, 1. th., 1620 København V
Telefonnr.: +45 3379 1685 (kontortid 10-13)
Faxnr.: +45 3379 1684
Homepage: http://www.doks.dk
E-mail: doks@doks.dk
 
 
 
 HOD_normal_farve 
Forsvarsgruppen i AC (FAC)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2017: 4.826
Formand: Niels Henrik Tønning
Sekretariatschef: Morten B. Nielsen
Sekretær: Tina Hendrichsen
Olof Palmes Gade 10, 2100 København Ø
Telefonnr.: +45 3315 0233
Faxnr.: +45 3314 4626
Homepage: http://www.hod.dk
E-mail: hod@hod.dk
 
 
 
 HL_normal_farve
 
Handelsskolernes Lærerforening, Adjunkt/lektorgruppen (HL)
Samlet medlemstal pr. 1.1.2017: 63
Formand: Christoffer Jørgensen
Snorresgade 15, 2., 2300 København S
Telefonnr.: +45 3690 8990
Homepage: http://www.hl.dk
E-mail: hl@hl.dk
 
 
 
SIF_normal_farve 
 
Foreningen af Skibsinspektører i Søfartsstyrelsen (SIF)
 Samlet medlemstal pr. 1.1.2017: 63
Formand: Clea Henrichsen 
C/O Søfartsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby
 Telefonnr.: +45 9137 6000
Faxnr.: +45 3917 4401
E-mail: sif@dma.dk
 
Herudover er SUL (Studenteransattes Landsforbund) og
FADL (Foreningen af Danske Lægestuderende)
associeret til Akademikerne
[X]