Om Akademikerne

AC's bestyrelsesmedlemmer

Formand for Akademikerne
Lars Qvistgaard

Næstformand for Akademikerne
Camilla Gregersen, formand for DM


Djøf
Henning Thiesen, formand

Fællesrepræsentationen "De 6" (De 6)
Jette Fugl, stedfortrædende formand for BF

Fællesrepræsentationen i Akademikernes Centralorganisation De5 (De5)
Peter Toftsø, formand for FAOD

Fællesrepræsentationen Kommunikation, Sprog og Journalistik i Akademikernes Centralorganisation (FKSJ)
Per Lindegaard Hjorth, formand for KS

Ingeniørforeningens Fællesrepræsentation i Akademikernes Centralorganisation (IFAC)
Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)
Asger Boe Wille, næstformand

Lægeforeningen (LF)
Anja Mitchell, formand for FAS

Tjenestemænds og Overenskomstansattes Fællesrepræsentation i Akademikernes Centralorganisation (TOAC)
Niels Henrik Tønning, formand for FAC

[X]