Høringssvar

Akademikernes høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af forvaltningsloven (klare juridiske rammer for effektiv digital forvaltning)

[X]