Høringssvar

Akademikernes høringssvar vedr. lovforslag om ændring af ligebehandlingsloven

[X]