Høringssvar

LO, FTF og AC høringssvar vedr. udkast til forslag til persondataloven

[X]